Empiryczna weryfikacja teorii osobistych wartości autorstwa S.Schwartza na grupie polskich menedżerów

Maciej Brzozowski , Paweł Bartkowiak

Abstract

In the first part of the paper the principal elements of S. Schwartz's concept of basic human values are delineated. In the second part of the paper the findings of empirical research conducted among managers from Polish companies are described. The findings presented reflect three research areas: (1) the importance of mangers' personal values, (2) the structure of managers' personal values, (3) a comparison of the importance of managers' personal values according to gender, position, work experience, age and level of education, as well as the size of the organization.
Autor Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski
- Katedra Zarządzania Strategicznego
, Paweł Bartkowiak (WZ / KZS)
Paweł Bartkowiak
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Inne wersje tytułuEmpirical Verification of S. Schwartz's Theory of Basic Human Values Among Polish Managers
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Tom2
Nr10
Paginacja52-70
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Słowa kluczowe w języku polskimosobiste wartości menedżerów, struktura osobistych wartości menedżerów
Słowa kluczowe w języku angielskimmanagers’ personal values, the structure of managers’ personal values
Streszczenie w języku polskimW pierwszej części opracowania zaprezentowano podstawowe założenia teorii osobistych wartości autorstwa S. Schwartza. W drugiej części opracowania przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych odnoszą się do trzech obszarów badawczych: (1) znaczenia osobistych wartości menedżerów, (2) struktury osobistych wartości menedżerów, (3) porównania znaczenia osobistych wartości menedżerów ze względu na płeć, zajmowane stanowisko, staż pracy, wiek i poziom edukacji menedżera oraz wielkość organizacji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/03_brzozowski_bartkowiak.pdf
Językpl polski
Plik
SOEP_03_brzozowski_bartkowiak.pdf 176.75 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2020-10-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?