Proposal of Indicators Measuring the Development of Companies Qualified to the NewConnect Focus Segment

Piotr Zygmanowski , Paweł Śliwiński

Abstract

It is common opinion among the financial media and a wide range of investors in Poland that the NewConnect (NC) market is not an attractive place for investments. The NC market is dominated by penny companies with low liquidity of shares that encounter significant problems with fulfilling information obligations. This paper disputes this view by referring to companies from the NewConnect market. The authors aim at identifying new solutions, to improve the perception of the NewConnect market among all groups of its participants. These include the construction of new NC indicators: i) an indicator designed to measure the development level of companies from the NC Focus segment (NCGI-Focus) and ii) an indicator measuring the degree of changes in the market value of issuers from the same segment (NCFocusValue). This is supplemented by empirical results.
Author Piotr Zygmanowski (WE / KTPiPP)
Piotr Zygmanowski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
, Paweł Śliwiński (WGM / KFM)
Paweł Śliwiński,,
- Department of International Finance
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, e-ISSN 2300-8792, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol17
No3 (83)
Pages197-211
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishNewConnect, NC Focus, wskaźnik, indeks giełdowy
Keywords in EnglishNewConnect, alternative stock exchange, NC Focus, stock market indicator, stock market index
Abstract in PolishWśród mediów finansowych oraz szerokiego grona inwestorów można się spotkać ze stwierdzeniem, że rynek NewConnect (NC) nie jest atrakcyjnym miejscem do dokonywania inwestycji, że na NC dominują spółki groszowe o niskiej płynności akcji, że indeks obrazujący zachowanie kursów akcji emitentów notowanych na tym rynku znajduje się w wieloletnim trendzie spadkowym. W niniejszym artykule podjęta została próba polemiki z powyższym poglądem, a autorzy postawili sobie za cel wskazanie nowych rozwiązań, których wprowadzenie mogłoby w istotnym stopniu poprawić odbiór rynku NewConnect wśród wszystkich grup uczestników tego rynku. Rozwiązania te to wskaźnik mający za zadanie dokonywanie pomiaru stopnia rozwoju spółek z segmentu NC Focus (NCGI-Focus) oraz wskaźnik mierzący stopień zmian wartości rynkowej emitentów z tego samego segmentu (NCFocusValue). Autorzy referatu przedstawili nie tylko zarys metodologiczny, lecz także poparli zasadność wprowadzenia obu miar wynikami empirycznymi odnoszącymi się do okresu funkcjonowania segmentu NC Focus.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.83.12
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190902
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEvolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?