Innowacje w regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2011

Wacław Jarmołowicz , Sławomir Kuźmar

Abstract

The purpose of this paper is to try to evaluate the level and degree of spatial concentration of innovative activities in the European Union regions over the period 2000–2011. In accordance with conducted studies on definitions, as well as, a common practice present in the economic literature, authors decided to use the patent data as a measure of innovative activities. The conducted research indicate that the level and concentration of innovations in the EU regions was changing significantly. Moreover, the spatial autocorrelation analysis based on I Moran’s statistic showed that the innovative activities were concentrated not only in particular regions (which was proved by high values of Gini index) but also in groups of regions.
Author Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz,,
-
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsInnovations in European Union Regions in 2000-2011
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, (B 12 pkt)
Issue year2016
No99
Pages223-242
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishinnowacje, patenty, rozwój regionalny, prace badawczo-rozowjowe
Keywords in Englishinnovations; patents; research and development; regional development
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest ocena stanu oraz stopnia przestrzennej koncentracji działalności innowacyjnej w regionach Unii Europejskiej w latach 2000–2011. W odniesieniu do prowadzonych rozważań definicyjnych, a także powszechnej praktyki stosowanej w literaturze ekonomicznej, autorzy za podstawową miarę innowacji przyjmują liczbę zgłaszanych patentów. Z przeprowadzonych analiz wynika, że poziom i dynamika innowacji, a także poziom ich koncentracji w analizowanych regionach UE oraz w przyjętym okresie ulegały istotnym zmianom. Ponadto analiza autokorelacji przestrzennej prowadzona w oparciu o statystykę I Morana, wykazała, że działalność innowacyjna w badanych regionach ma tendencje nie tylko do koncentrowania się w poszczególnych regionach (na co wskazują wysokie wartości współczynnika Giniego), ale również w określonych grupach regionów. Słowa kluczowe: innowacje; patenty; rozwój regionalny; prace badawczo-rozwojowe.
URL http://www.ltn.lodz.pl/images/pdf/spe_99_streszczenia.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?