Rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze spółki cywilnej - skutki podatkowe

Agnieszka Sobiech , Maciej Sobiech

Abstract

If a partner withdraws from a civil law partnership, it is necessary to take steps to make the settlements. The issue of settlements related to the withdrawal of a partner from the company was regulated in art. 871 k.c. The fundamental importance for indicating the tax consequences of a partner’s withdrawal has the form of settlements. A partner may receive assets in cash or in kind. In many cases, the withdrawal of a partner will be a tax-neutral event, i.e. it will not cause tax consequences for the moment of withdrawal from the partnership.
Author Agnieszka Sobiech (JM / SP)
Agnieszka Sobiech,,
- Studium Prawa
, Maciej Sobiech
Maciej Sobiech,,
-
Other language title versionsSettlement in the case of the withdrawal of a partner from a civil partnership - tax consequences
Journal seriesDoradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, ISSN 1427-2008, (0 pkt)
Issue year2019
No10
Pages4-7
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspółki osobowe; podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych
Keywords in Englishpartnerships; personal income tax; company income tax
Abstract in PolishKwestia rozliczeń związanych z wystąpieniem wspólnika ze spółki została uregulowana w art. 871 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [1, dalej „k.c.”]. Dla oceny skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej zasadnicze znaczenie ma forma rozliczeń ze wspólnikiem. Wspólnik może otrzymać ze spółki majątek w formie pieniężnej lub niepieniężnej. W wielu przypadkach wystąpienie wspólnika będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo, czyli w momencie wystąpienia ze spółki nie będzie powodować skutków podatkowych.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.5459
URL https://isp-bisp.pl/resources/html/article/details?id=194457
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?