Zrównoważony rozwój potencjału kadrowego organizacji

Beata Skowron-Mielnik

Abstract

The aim of the article is to discuss the issue of sustainable workforce development. Many businesses nowadays are taking on human development practices which they call sustainable. Also there is a growing popularity of sustainable organization development and sustainable HRM. Those factors contribute to the article, which focuses on the attempt to determine, what is nowadays the human potential of an organization (not only employees in the traditional meaning), what is personal imbalance and what can be considered its dimensions and the tools of limiting it.
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
Other language title versionsSustainability of workforce development in an organization
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2014
No1A
Pages205-215
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpotencjał kadrowy, zrównoważony HRM, nierównowaga kadrowa
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie zarysu koncepcji zrównoważonego rozwoju potencjału kadrowego organizacji. Przesłanką do podjęcia rozważań na ten temat są, z jednej strony, przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje i nazywane wprost zrównoważonym rozwojem pracowników, z drugiej zaś - coraz bardziej powszechna koncepcja zrównoważonego rozwoju organizacji oraz zrównoważonego HRM. W artykule podjęto próbę określenia, co obecnie stanowi potencjał kadrowy organizacji, na czym polega nierównowaga kadrowa na poziomie organizacji oraz jakie mogą być wymiary i narzędzia jej ograniczania.
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?