Gospodarka Gale'a z wieloma magistralami. "Słaby" efekt magistrali

Emil Panek

Abstract

In the vast literature on turnpike theory it is generally assumed that the model path - called the turnpike - to which in a long time period all the optimal processes are convergent, is uniquely determined. Its geometric image in the Gale's model (in its stationary version) is a ray in the space of all states of the economy. We call it von Neumann's ray. In this paper we evade the assumption of the uniqueness of this turnpike (von Neumann's ray) and study the behaviour of the stationary Gale's economy with the compact turnpikes' bundle. We call it multilane turnpike. We present proofs for several variants of the "weak" multilane turnpike theorem in the stationary Gales' economy.
Author Emil Panek (WIiGE / KEM)
Emil Panek,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsGale's Economy with Multiple Turnpikes. "Weak" Turnpike Effect
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2016
Vol63
No4
Pages355-374
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishmodel wzrostu Gale’a, równowaga von Neumanna, warunek silnej (słabej) regularności, wielopasmowa magistrala produkcyjna, „słaby” efekt magistrali
Keywords in EnglishGale economy, von Neumann equilibrium, strong (weak) regularity condition, multilane production turnpike, “weak” turnpike theorem
Abstract in PolishW bogatej literaturze z teorii magistral zazwyczaj zakłada się, że wzorcowa ścieżka - zwana magistralą - do której w długich okresach czasu zbieżne są wszystkie optymalne procesy wzrostu, jest określona jednoznacznie. W modelu Gale'a (w wersji stacjonarnej) jej obrazem geometrycznym jest półprosta w przestrzeni stanów gospodarki, zwana promieniem von Neumanna. W artykule uchylamy założenie jednoznaczności magistrali (promienia von Neumanna) i badamy zachowanie stacjonarnej gospodarki typu Gale'a ze zwartą wiązką magistral, którą umownie nazywamy magistralą wielopasmową. Prezentujemy dowód kilku wariantów "słabego" twierdzenia o wielopasmowej magistrali w stacjonarnej gospodarce Gale'a.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_355-374.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?