Kultura organizacyjna a postawy kadry kierowniczej w kontekście skuteczności badań marketingowych

Piotr Tarka

Abstract

In the present article, the author discusses the issue of marketing research effectiveness in companies in the context of managers' attitudes, which are formed under the influence of organizational culture (of the proanalytic and pro-informational approach to the external environment). The stated research hypothesis explains that the culture of this type significantly determines the attitude of executives in relation to the level of marketing research effectiveness. A verification of the hypothesis was preceded by the literature studies and empirical studies that were conducted in business organizations on a group of managers undertaking strategic and tactical decisions (N = 213
Author Piotr Tarka (WZ / KBRiU)
Piotr Tarka,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsOrganizational Culture and Attitudes of Managers in the Context of Marketins Research Effectiveness
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2017
No4
Pages24-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkultura organizacyjna, postawy kadry kierowniczej, skuteczność badań marketingowych
Abstract in PolishW niniejszym artykule autor rozważa problematykę skuteczności badań marketingowych w firmach w kontekście deklarowanych przez kadrę kierowniczą postaw, kształtowanych pod wpływem kultury organizacyjnej odznaczającej się proanalitycznym i proinformacyjnym nastawieniem do otoczenia zewnętrznego. W pracy przyjęto hipotezę badawczą wyjaśniającą, iż kultura tego typu w sposób istotny determinuje postawy kadry kierowniczej względem sprawności wykonywanych prac badawczych i poziomu poszukiwanej skuteczności w badaniach marketingowych. Weryfikację hipotezy poprzedzono studiami literaturowymi i badaniami empirycznymi, które przeprowadzono w organizacjach biznesowych na grupie menedżerów podejmujących w firmie strategiczno-taktyczne decyzje (N = 213).
URL https://przegladorganizacji.pl/artykul/2017/10.33141po.2017.04.04
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?