Informative value of packaging as a determinant of food purchase

Magdalena Ankiel , Mariola Grzybowska-Brzezińska

Abstract

The purpose of the article is to present the concept of information value of food packaging, characterize determinants of information value and present the results of own research on the identification of key information on packaging affecting purchasing decisions of food consumers. Unit packaging constituting an inherent element of food products equipment should fulfill numerous, overlapping functions, which include: protection, transport andinformation — functional, as well as ecological and promotional. One of the priority functions of product packaging (not just food) is the informative function. It is assumed that the proper selection of information encoded on the packaging should inform the consumer exhaustively, reliably and comprehensively about the packed product, its composition, nutritional values or storage conditions. Analyzing the information included on food packaging, it can be stated that entities introducing these products onto the market still show a tendency to "excessively" label the packaging (as part of optional labeling). It is therefore reasonable to specify what information is analyzed by consumers in the purchasing process and what information constitutes the information value of unit packets from the point of view of individual consumers. The above will allow identifying key determinants of the information value of packaging and may constitute valuable information for entities introducing products to trade in the field of proper selection of characters and codes of unit packets on the food market.
Author Magdalena Ankiel (WT / KMP)
Magdalena Ankiel,,
- Department of Product Marketing
, Mariola Grzybowska-Brzezińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, MNiSW [80]
Mariola Grzybowska-Brzezińska,,
-
Other language title versionsWartość informacyjna opakowań jako determinanta zakupu żywności
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, [Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych.], ISSN 2353-8503, e-ISSN 2353-8414, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol36
No2
Pages31-44
Keywords in Polishwartość informacyjna opakowań, żywność, decyzje nabywcze
Keywords in Englishpackaging informative value, food, purchasing decisions
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie pojęcia wartości informacyjnej opakowań żywności, scharakteryzowanie wyznaczników wartości informacyjnej oraz przedstawienie wyników badania własnego dotyczącego identyfikacji kluczowych informacji umieszczonych na opakowaniach wpływających na decyzje nabywcze konsumentów żywności. Opakowania jednostkowe, stanowiące inherentny element wyposażenia produktów żywnościowych, powinny spełniać rozliczne, zazębiające się funkcje, do których należą: ochronna, transportowa, informacyjna oraz użytkowa, ekologiczna i marketingowa. Jedną z priorytetowych funkcji opakowań produktów (nie tylko żywności) jest funkcja informacyjna. Zakłada się, iż odpowiedni dobór informacji zakodowanych na opakowaniach powinien wyczerpująco, rzetelnie i zrozumiale informować konsumenta o opakowanym produkcie, jego składzie, wartościach odżywczych czy też warunkach przechowywania. Analizując informacje zawarte na opakowaniach żywności, można stwierdzić, iż podmioty wprowadzające te produkty do obrotu towarowego nadal wykazują tendencje do nadmiernego znakowania opakowań (w ramach znakowania fakultatywnego). Zasadne jest więc określenie, jakie informacje są analizowane przez konsumentów w procesie nabywczym oraz jakie informacje stanowią o wartości informacyjnej opakowań jednostkowych z punktu widzenia konsumentów indywidualnych. Pozwoli to na zidentyfikowanie kluczowych wyznaczników wartości informacyjnej opakowań i może stanowić cenną informację dla podmiotów wprowadzających produkty do obrotu towarowego — w zakresie właściwego doboru znaków i kodów opakowań jednostkowych na rynku żywności.
DOIDOI:10.2478/minib-2020-0015
URL http://minib.pl/wp-content/uploads/2020/06/3-Ankiel-M.Grzybowska-Brzezinska-M._ang.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?