Determinanty wzrostu gospodarczego Kazachastanu na początku XXI w.

Paweł Jaskuła

Abstract

The term of emerging market is usually related to the countries what are encompassed in the BRICs acronym or ones gathered in the N-11. Nonetheless, there are no doubts that Kazakhstan has become one of the fastest growing economy in the world at the very beginning of 21 st century. The main reason of that intensive development were the significant raw materials’ sharp price increase on the global market and the constant improvement of bilateral relationship with China. Thanks to the inflows of budget’s surpluses, the government was able to implement the necessary structural reforms. In a consequence, Kazakhstan had quickly dealt with the first negative symptoms of the arise the of subprime crisis in 2008 and started off the process of the diversification of domestic economy. As a result, the share of developed technologies in the country’s export increased widely in the following years. This paper has been mainly conceived for the explanation of Kazakhstan’s economic miracle what was being observed during the first decade of 21st century and its crucial incentives.
Autor Paweł Jaskuła (WGM / KMSG)
Paweł Jaskuła
- Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Inne wersje tytułuThe main determinants of Kazakhstan’s long-term development in the first decade of the 21st century
Paginacja112-123
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Książka Wysoczański Tobiasz (red.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Nauki humanistyczne i społeczne. Część 2, 2018, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-0-9, 342 s.
Słowa kluczowe w języku polskim Długoterminowy wzrost gospodarczy, Dywersyfikacja, Euroazjatycka Unia Gospodarcza, Kazachstan, Kryzys 2008 r.
Streszczenie w języku polskimOkreślenie gospodarki wzrastającej jest od jakiegoś czasu zarezerwowane, w literaturze przedmiotu, głównie dla członków akronimu BRICs, ewentualnie państw zrzeszonych w N-11. Warto jednak odnotować, że na przełomie XX i XXI w., Kazachstan także odnotował znaczący wzrost gospodarczy, napędzany zarówno wzrostem cen na strategiczne surowce, jak i intensyfikacją bilateralnych relacji z Chinami na wielu płaszczyznach. Ponadto, miejscowa władza wykorzystała powstałe nadwyżki finansowe na wdrożenie niezbędnych reform strukturalnych. W efekcie Kazachstan był w stanie stosunkowo szybko uporać się z konsekwencjami kryzysu globalnego, którego pierwsze objawy pojawiły się w latach 2008-2009. Wówczas także rozpoczęto proces dywersyfikacji krajowej gospodarki, której głównym celem było ograniczenie udziału sektora wydobywczego, w dochodach eksportowych państwa, na rzecz branż zaawansowanych technologicznie. Podstawowym założeniem tekstu jest ukazanie procesu adaptacji Kazachstanu na rynku światowym w pierwszych latach XXI w oraz reakcji jego władz na zaistniałe załamanie, które doprowadziło depresji gospodarczej w skali globalnej.
URL http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-humanistyczne-i-spoleczne-2.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 12-04-2019, BookMonographyChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?