Socially Responsible Investment Funds in Poland. Market Diagnosis and Performance Assessment

Klaudia Jarno

Abstract

The paper presents the contribution of socially responsible investment funds (SRI funds) to the realization of a sustainable development concept as well as the outcomes of research on the condition of the Polish SRI funds market. Pol- ish SRI funds were identified and their strategies were systematised referring to the classification used by Eurosif. Moreover an analysis of the effectiveness of Polish SRI funds in comparison with Polish hedge funds, that are completely financially motivated, was conducted. The generalised Sharpe ratio, the Sharpe-Omega ratio and the modified Sharpe ratio were used to assess the effectiveness of analysed funds. The study reveals that Polish SRI funds do not perform very well in com- parison to hedge funds.
Author Klaudia Jarno (WE / KTPiPP)
Klaudia Jarno,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsFunudsze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie w Polsce. Ocena rynku i wyników inwestycyjnych
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No6
Pages5-21
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishinwestowanie społecznie odpowiedzialne, fundusze SRI, wskaźniki efektywności, rynek polski.
Keywords in Englishsocially responsible investing, SRI funds, effectiveness measures, Polish market
Abstract in PolishArtykuł został poświęcony przedstawieniu wkładu funduszy inwestycyjnych, działających w sposób odpowiedzialny społecznie (fundusze SRI),w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ocenie stanu rynku polskich funduszy SRI. Zidentyfikowano polskie fundusze SRI i dokonano klasyfikacji ich strategii zgodnie z podziałem stosowanym przez Eurosif. Ponadto przeprowadzono badanie efektywności funduszy SRI w porównaniu do funduszy hedge, które kierują się wyłącznie motywami finansowymi. W tym celu wykorzystano uogólniony miernik Sharpe'a, miernik Sharpe-Omega i zmodyfikowany miernik Sharpe'a. Rezultaty analizy pozwalają na wyciągnięcie wniosku, że fundusze SRI nie osiągają co do zasady tak dobrych wyników jak fundusze hedge.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.6.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/01_jarno.pdf
Languageen angielski
File
01_jarno.pdf 469.09 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?