The dissolution of temporal distance increases risk-taking: experimental evidence

Rafał Muda , Paweł Niszczota , Paweł Augustynowicz , Łukasz Markiewicz

Abstract

Earlier research shows that delaying the realization of a lottery (temporal distance) increases risk tolerance. Presumably, this happens because temporal distance protects one from encountering the negative emotions produced when facing risk. However, no study has tested whether people that made a choice in the presence of temporal distance would actually change their decision later on (in the absence of temporal distance), towards the safer choice. To test this, 137 participants were subject to actual temporal distance, consisting of a four-week waiting period. To explore how each participant behaved “in the heat of the moment” (in the absence of temporal distance), we assessed their electrodermal activity and analysed self-description measures of susceptibility to affect. Participants had to choose between 40 lottery pairs (they could win up to the equivalent of about $400 US; the expected payout for each participant was about $12). Results showed that, contrary to expectations, participants tended to choose riskier lotteries after the waiting period. The results of an additional experiment suggest that this is not the result of prior exposure to the same set of lotteries, however, interestingly, an exploratory analysis showed that the main effect was driven by the behaviour of male participants. We discuss possible explanations for our surprising main finding and its implications for studies on temporal distance.
Autor Rafał Muda - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)
Rafał Muda
-
, Paweł Niszczota (WGM / KFM)
Paweł Niszczota
- Katedra Finansów Międzynarodowych
, Paweł Augustynowicz
Paweł Augustynowicz
-
, Łukasz Markiewicz
Łukasz Markiewicz
-
Tytuł czasopisma/seriiScientific Reports, ISSN 2045-2322, (A 40 pkt)
Rok wydania2018
Nr8
Paginacja1-9
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimdystans czasowy, podejmowaie decyzji, skłonność do ryzyka, reakcje elektrodermalne, emocjonalność
Słowa kluczowe w języku angielskimtemporal distance, decision making, risk-taking, electrodermal activity, emotional reactivity
Klasyfikacja ASJC1000 Multidisciplinary
DOIDOI:10.1038/s41598-018-34780-2
URL https://www.nature.com/articles/s41598-018-34780-2
Języken angielski
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.401; Impact Factor WoS: 2018 = 4.011 (2) - 2018=4.525 (5)
Liczba cytowań*1 (2020-10-13)
Pola dodatkowe
UwagiArticle number: 16565
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?