Przeszłość w procesie poszukiwania recept na zarządzanie teraźniejszością oraz kreowanie przyszłości

Małgorzata Słodowa-Hełpa

Abstract

Although the study is a voice in the debate on the future of integrated development, it focuses on the past and shows its multifaceted presence and role in the process of managing the present and creating the future. The first part contains numerous arguments, which are an attempt to answer the question raised in its title: Why is the turn of the past particularly desired now? In the next part of the study, questions and postulates were addressed to the creators of integrated development, both theoreticians, practitioners and economic politicians. Instead of a summary, there was a preview about the second part of the article.
Author Małgorzata Słodowa-Hełpa (WE / KMiBR)
Małgorzata Słodowa-Hełpa,,
- KMiBR
Other language title versionsThe past in the process of searching for recipes to manage the present and creating the future
Journal seriesNierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol57
No1
Pages35-53
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishpodłoże historyczne, państwo, koncepcja tzw. zakorzenienia, koncepcja zależności od ścieżki, neoliberalizm, nowa ekonomia strukturalna
Keywords in Englishhistorical background, state, concept of the so-called rooting, concept of path dependency, neoliberalism, new structural economy historical background, state, concept of the so-called rooting, concept of path dependency, neoliberalism, new structural economy
Abstract in PolishChoć opracowanie jest głosem w debacie dotyczącej przyszłości zintegrowanego rozwoju, koncentruje się na przeszłości i ukazuje jej wielokierunkową obecność i rolę w procesie zarządzania teraźniejszością oraz kreowania przyszłości. W pierwszej części zamieszczone zostały liczne argumenty, będące próbą odpowiedzi na wyeksponowane w jej tytule pytanie: Dlaczego zwrot ko przeszłości jest obecnie szczególnie pożądany? W kolejnym fragmencie opracowania sformułowane zostały pytania i postulaty adresowane do kreatorów zintegrowanego rozwoju, zarówno teoretyków, jak i praktyków oraz polityków gospodarczych. Zamiast podsumowania umieszczona została zapowiedź dotycząca drugiej części artykułu.
DOIDOI:10.15584/nsawg.2019.1.3
URL https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4634
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?