Priorities and Recommendations of Fiscal Stability Programmes in France and Germany

Małgorzata Hybka

Abstract

Restoring public finance sustainability in the European Union after the recent financial crisis requires the application of diversified fiscal policy measures. These measures are indicated in fiscal stability programmes designed by the European Union Member States. This article discusses such programmes implemented in France and Germany. The author presents scale, sources and implications of public sector debt in these countries, analyses structure of revenues and expenditures and examines objectives, reform agendas, selected means and expected outcomes defined in these programmes.
Author Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsPriorytety i rekomendacje zawarte w programach stabilności finansowej we Francji i Niemczech
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol1
No299
Pages33-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishfinancial crisis, financial stability, public debt
Abstract in PolishW celu przywrócenia stabilności w sektorze finansów publicznych niezbędne jest zastosowanie szeregu zróżnicowanych instrumentów. Instrumenty te zostały wskazane w programach stabilności przygotowanych przez poszczególne państwa członkowskie strefy euro. W artykule omówiono programy stabilności przedstawione Komisji Europejskiej przez Francję i Niemcy. Zaprezentowano wysokość, przyczyny i implikacje długu publicznego w tych państwach, zanalizowano strukturę dochodów i wydatków publicznych oraz wskazano cele, założenia, środki i przewidywane skutki planowanych reform sektora finansów publicznych.
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/index.php/foe/article/view/105/35
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?