Budgeting as a Method of Cost Management Using a Residential Community as an Example

Bartłomiej Juras , Małgorzata Czerny

Abstract

This article discusses the role of budgeting as a method of cost management in a housing community in the Greater Poland region, during the period of 2011-2015. General research methods were used, such as analysis of the budgets of the housing community, as well as deductive reasoning and inductive reasoning for conclusions. The analyses contain also cost trends in the examined period, some average costs in the period, cost division into groups, costs per capita, per apartment, etc., but focus mostly on variations between budget plans and their implementation. The analysis of the budgets and their implementation in 2011-2015 shows that budgeting is successfully used to manage a community's finances. Budgeting as a cost management instrument allowed the community to achieve significant reductions in certain categories of costs.
Author Bartłomiej Juras (WZ / KR)
Bartłomiej Juras,,
- Department of Accounting
, Małgorzata Czerny (WZ / KR)
Małgorzata Czerny,,
- Department of Accounting
Other language title versionsBudżetowanie jako metoda zarządzania kosztami na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej
Journal seriesSTUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ISSN 1733-9758, (B 9 pkt)
Issue year2016
No2 (21), cz.1
Pages42-59
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishbudżetowanie, koszty, zarządzanie kosztami
Keywords in Englishbudgeting, costs, cost management, residential community
Abstract in PolishW artykule omówiono rolę budżetowania jako metody zarządzania kosztami we wspólnocie mieszkaniowej w województwie wielkopolskim, w okresie od 2011 do 2015 roku. Dla realizacji celu posłużono się ogólnymi metodami badawczymi, takimi jak analiza budżetów wspólnoty z kolejnych pięciu lat, rozumowanie dedukcyjne oraz indukcyjne, na potrzeby sformułowania wniosków. Przeprowadzona w artykule analiza uwzględnia trendy kosztów w badanym okresie, niektóre spośród uśrednionych kosztów w tym okresie, podział kosztów na grupy, koszty w przeliczeniu na mieszkańca, na apartament itp., aby skupić się przede wszystkim na zaobserwowanych zmianach planów budżetowych i ich realizacji. Z analizy budżetów oraz ich implementacji w latach 2011-2015 wynika, że budżetowanie jest z powodzeniem wykorzystywane do zarządzania finansami badanej wspólnoty. Jako instrument zarządzania kosztami pozwoliło ono wspólnocie mieszkaniowej na znaczną redukcję niektórych kategorii kosztów.
DOIDOI:10.7172/1733-9758.2016.21.4
URL http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/juras_czerny.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?