Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Katarzyna Łukaszewska

Abstract

Artykuł podejmuje problematykę wyboru źródeł finansowania działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie istotności i problemów w pozyskaniu środków finansowania zewnętrznego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż największym pod względem wartości źródłem finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowi kapitał własny, następnie kredyty i pożyczki bankowe oraz środki zagraniczne, które w przeważającej części należy utożsamiać ze środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zarówno w przypadku małych, jak i średnich przedsiębiorstw na znaczeniu zyskuje kredyt bankowy, na co wpływ ma wiele czynników. Rola pomocy UE w finansowaniu działalności wskazanych grup przedsiębiorstw jest znacznie niższa niż kredytu bankowego. Przedsiębiorcy w większości oceniają to źródło, jako mało istotne, identyfikując przy tym wiele barier w pozyskaniu środków UE, wśród których za najistotniejsze wskazują skomplikowaną stronę formalną procesu pozyskania pomocy UE.
Author Katarzyna Łukaszewska (WE / KTPiPP)
Katarzyna Łukaszewska,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Pages72-84
Publication size in sheets0.6
Book Romanowska Małgorzata (eds.): Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności, 2017, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie, ISBN 978-83-65343-07-9, 194 p.
Keywords in Polishsektor MŚP, źródła finansowania, środki UE, dotacje UE
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?