Współpraca sieciowa przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań

Arkadiusz Kawa , Bartłomiej Pierański

Abstract

In this article, the results of empirical research on company collaboration within business network are presented. Positive, as well as, negative aspects of cooperation between business network members are investigated. Some of the positive aspects include: access to new customers, access to new resources, and knowledge transfer. On the other hand, negative aspects include: imposing conditions of cooperation, and less flexibility. In the paper the obstacles of establishing new business relationships were also pointed out, as well as, the determinants of influencing the termination of a collaboration between network members.
Author Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
, Bartłomiej Pierański (WZ / KHiM)
Bartłomiej Pierański,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsEnterprise Networking in Poland - Research Results
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol64
No7
Pages23-34
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishWspółpraca sieciowa, Sieci przedsiębiorstw, Współpraca przedsiębiorstw
Keywords in EnglishNetwork cooperation, Enterprise networks, Enterprises cooperation
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych diagnozujących aspekty współpracy przedsiębiorstw w ramach sieci. Określono pozytywne oraz negatywne aspekty funkcjonowania w sieciach międzyorganizacyjnych. Do pozytywnych aspektów zaliczono m.in. dostęp do nowych klientów, zasobów czy transfer wiedzy. Z kolei w ramach negatywnych aspektów uwagę zwrócono m.in. na narzucanie warunków współpracy oraz mniejszą elastyczność działania. Wskazano również na przeszkody w nawiązywaniu współpracy oraz czynniki warunkujące zakończenie współpracy pomiędzy uczestnikami sieci.
URL https://papers.wsb.poznan.pl/sites/papers.wsb.poznan.pl/files/ZN_WSB_P_ART/ZNPoz64_Swiatowiec_Malys_Zdziarski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-18)
Additional fields
Tytuł numeruPrzedsiębiorstwo w sieci
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?