Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego przez samorząd terytorialny w Polsce

Ida Musiałkowska , Marcin Wiśniewski

Abstract

The authors look at the role of EU funds in financing of the regional and local development in Poland. Local government participates in the process of designing local and regional development. In order to implement its strategies and actions, local government units have to provide the sources of financing. EU funds, the instruments of the EU cohesion policy, are one of the biggest sources of cofinancing of development. Main areas of support and operational programmes employed by local government are discussed in this paper. The analysis covers the current multi-annual financial framework 2014-2020.
Autor Ida Musiałkowska (WGM / KE)
Ida Musiałkowska
- Katedra Europeistyki
, Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski
- Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Inne wersje tytułuEuropean Union Funds for Regional and Local Development in Poland
Tytuł czasopisma/seriiStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr1 (49)
Paginacja87-107
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimrozwój regionalny i lokalny, finansowanie rozwoju, samorząd terytorialny, środki unijne, finanse samorządowe
Słowa kluczowe w języku angielskimregional and local development, financing of development, local government, EU funds, local government finance
Streszczenie w języku polskimDokonana w artykule analiza wykorzystania środków przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczyła dwóch aspektów: udziału środków w wydatkach bieżących i majątkowych działań rozwojowych samorządu oraz identyfikacji obecnych obszarów współfinansowanych środkami UE. W analizowanym okresie (lata 2010-2014) zauważa się, że o ile w konkretnych projektach jednostki mogły liczyć na bardzo wysoki udział środków unijnych w dofinansowaniu wydatków bieżących, o tyle w całości wydatków tej kategorii udział ten był niewielki i nie przekraczał 2%, ponieważ projekty unijne mają charakter uzupełniający w odniesieniu do podstawowej działalności samorządu. W przypadku wydatków majątkowych realizowane projekty znajdowały dofinansowanie unijne na poziomie od 60% do 75% ich wartości. Projekty te stanowiły znaczną część inwestycji samorządowych, stąd udział środków unijnych w finansowaniu wszystkich wydatków majątkowych również był wysoki.
URL http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9F39879C125149C9C125813200447235/$file/4.%20Ida%20Musia%C5%82kowska,%20Marcin%20Wi%C5%9Bniewski%20Fundusze%20europejskie%20w%C2%A0finansowaniu%20rozwoju%20regionalnego%20i%C2%A0lokalnego%20%20przez%20samorz%C4%85d%20.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-08-03)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?