Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego przez samorząd terytorialny w Polsce

Ida Musiałkowska , Marcin Wiśniewski

Abstract

The authors look at the role of EU funds in financing of the regional and local development in Poland. Local government participates in the process of designing local and regional development. In order to implement its strategies and actions, local government units have to provide the sources of financing. EU funds, the instruments of the EU cohesion policy, are one of the biggest sources of cofinancing of development. Main areas of support and operational programmes employed by local government are discussed in this paper. The analysis covers the current multi-annual financial framework 2014-2020.
Author Ida Musiałkowska (WGM / KE)
Ida Musiałkowska,,
- Department of European Studies
, Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsEuropean Union Funds for Regional and Local Development in Poland
Journal seriesStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (49)
Pages87-107
Publication size in sheets1
Keywords in Polishrozwój regionalny i lokalny, finansowanie rozwoju, samorząd terytorialny, środki unijne, finanse samorządowe
Keywords in Englishregional and local development, financing of development, local government, EU funds, local government finance
Abstract in PolishDokonana w artykule analiza wykorzystania środków przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczyła dwóch aspektów: udziału środków w wydatkach bieżących i majątkowych działań rozwojowych samorządu oraz identyfikacji obecnych obszarów współfinansowanych środkami UE. W analizowanym okresie (lata 2010-2014) zauważa się, że o ile w konkretnych projektach jednostki mogły liczyć na bardzo wysoki udział środków unijnych w dofinansowaniu wydatków bieżących, o tyle w całości wydatków tej kategorii udział ten był niewielki i nie przekraczał 2%, ponieważ projekty unijne mają charakter uzupełniający w odniesieniu do podstawowej działalności samorządu. W przypadku wydatków majątkowych realizowane projekty znajdowały dofinansowanie unijne na poziomie od 60% do 75% ich wartości. Projekty te stanowiły znaczną część inwestycji samorządowych, stąd udział środków unijnych w finansowaniu wszystkich wydatków majątkowych również był wysoki.
URL http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9F39879C125149C9C125813200447235/$file/4.%20Ida%20Musia%C5%82kowska,%20Marcin%20Wi%C5%9Bniewski%20Fundusze%20europejskie%20w%C2%A0finansowaniu%20rozwoju%20regionalnego%20i%C2%A0lokalnego%20%20przez%20samorz%C4%85d%20.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?