Lęk technologiczny jako patologia organizacyjna w dobie czwartej rewolucji przemysłowej

Michał Młody

Abstract

Organizational pathologies are amongst key issues raised when considering the impact of intra-organisational conditions on corporate performance. Researchers are interested mainly in behaviours and mechanisms that are dysfunctional, ineffective, destructive, or destabilising and exhibit sufficient intensity to be viewed as ”pathological”. In the age of the 4th industrial revolution, which gradually forces enterprises to use advanced machinery and technologies, as well as to integrate them with people into a cyber-physical reality, we can observe a number of internal phenomena that inhibit the transformation. Such limitations may take the form of a lasting “fear” bearing features typical of organizational pathologies. Based on the analysis of results of desk studies, the paper attempts to conceptualise technophobia by pointing to its multi-aspect complexity, as well as its meaning for strategic choices made by enterprises.
Author Michał Młody (WZ / KZS)
Michał Młody,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsTechnophobia as Organizational Pathology in the Age of the Fourth Industrial Revolution
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (0 pkt)
Issue year2019
No175
Pages129-143
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishlęk technologiczny, patologia organizacji, Przemysł 4.0, czwarta rewolucja przemysłowa
Keywords in Englishtechnophobia, organizational pathology, 4.0 industry, the Fourth Industrial Revolution
Abstract in PolishJednym z kluczowych zagadnień poruszanych w rozważaniach na temat wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw są patologie organizacyjne. W obszarze zainteresowania badaczy szczególnie widoczne są zachowania i mechanizmy dysfunkcyjne, nieefektywne, destrukcyjne oraz destabilizujące, obserwowane w stopniu, który można uznać za „patologiczny”. W dobie czwartej rewolucji przemysłowej, która stopniowo wymusza na przedsiębiorstwach wdrożenie zaawansowanych maszyn i technologii oraz ich integrację z ludźmi, tworząc cyberfizyczną rzeczywistość, zauważalnych jest wiele zjawisk wewnętrznych, utrudniających przejście przez proces transformacji. Ograniczenia te mogą przyjmować charakter trwałego „lęku”, mającego cechy charakterystyczne dla patologii organizacyjnych. W artykule, na podstawie analizy wyników badań wtórnych, podjęto próbę konceptualizacji lęku technologicznego, wskazując na jego wieloaspektowość oraz złożoność, a także znaczenie dla wyborów strategicznych przedsiębiorstw.
URL https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/952
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?