Ocena presji działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze w gminach aglomeracji poznańskiej

Anna Bernaciak , Arnold Bernaciak

Abstract

Human economic activity aff ects the quantity and quality of available resources, environmental values and ecosystem services as well. Th e article aims to identify and evaluate the nature and scale of the negative impacts of economic activity on the natural environment in the municipalities of the Poznan City Agglomeration. As the starting point the concept of ecosystem services was taken. At the beginning the state of research on this issue and a review of key literature was considered. Th en an analysis of the impact of the economic system on the natural environment in terms of spatial diversity of form and intensity of the pressure was made. Th e study included 17 district municipalities and the City of Poznan. Th e result confi rmed the assumed hypothesis of a non-uniform spatial distribution of the intensity of the pressure. Th e authors distinguished the components of the environment particularly vulnerable to the pressures of economic activity as well. Th e regularity that occurs in terms of the scale of the pressure exerted depending on the structure of the local economy (the largest entities) is also demonstrated.
Author Anna Bernaciak (WZ / KIiN)
Anna Bernaciak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Arnold Bernaciak - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Arnold Bernaciak,,
-
Other language title versionsEvaluation of the Environmental Pressure of Economic Activityin Communities of the Poznań Agglomeration
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No8
Pages131-153
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishaglomeracja poznańska, presja antropogeniczna, świadczenia ekosystemów, przestrzenna analiza danych
Keywords in English Poznań agglomeration, anthropogenic pressure, ecosystem services, spatial data analysis
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę identyfikacji i oceny negatywnych oddziaływań działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze w gminach aglomeracji poznańskiej. Punktem wyjścia do podjętych rozważań jest koncepcja świadczeń ekosystemów, których jakość i ilość pod wpływem presji zostaje ograniczona. Na wstępie przedstawiono stan badań nad tym zagadnieniem oraz dokonano przeglądu literatury przedmiotu. Następnie przeprowadzono analizę oddziaływania systemu gospodarczego na otoczenie przyrodnicze pod kątem przestrzennego zróżnicowania formy i intensywności presji. Badaniem objęto 17 gmin powiatu poznańskiego oraz miasto Poznań. W efekcie opisano rozkład przestrzenny wywieranej presji oraz wyróżniono komponenty środowiska szczególnie narażone na presję działalności gospodarczej. Wskazano także prawidłowości, jakie zachodzą w zakresie skali wywieranej presji w zależności od struktury lokalnej gospodarki (jej największych podmiotów).
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/07_bernaciak_bernaciak.pdf
Languagepl polski
File
07_bernaciak_bernaciak.pdf 422.43 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?