Project Management on the Example of Marathons and Triathlon Events

Jacek Łuczak

Abstract

The analysis of the world of sports may show the growing importance of amateur participation. However, some sports events (marathons and triathlon events) possibly should be seen as at least semiprofessional due to their difficulty and the necessity for intense trainings. In the last several years the number of running and triathlon events has been dynamically increasing. The popularity cannot be understood as a mere fad as the effort required within preparations for such contests is extraordinary. Such participation entails a new life style and amounts to a sign of a major change of people's habits. The article deals with two closely interrelated topics - the quality of sports events and participant satisfaction. The article shows the principles of project management (including sports events) and presents the research conducted in a focus group whose aim was to define the key factors for a successful sports event (a long-distance run, a triathlon contest).
Author Jacek Łuczak (WT / KEJ)
Jacek Łuczak,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsZarządzanie projektem na przykładzie maratonów i triathlonów
Journal seriesPrzedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, ISSN 2084-6495, (B 6 pkt)
Issue year2016
No1
Pages19-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie projektem, zarządzanie jakością w sporcie, organizacja triathlonów, organizacja maratonów, zarządzanie ryzykiem w sporcie
Keywords in Englishproject management, quality management in sport, marathon organization, triathlon organization, risk management in sport
Abstract in PolishAnaliza zróżnicowanych źródeł dotyczących świata sportu ukazuje rosnące zainteresowanie treningami i startami w imprezach sportowych przez zawodników amatorów. Niektóre sportowe wydarzenia (biegowe i triathlony) powinny być postrzegane jako co najmniej półprofesjonalne w związku z ich trudnością dla uczestników i wymaganą od nich intensywnością przygotowań. W ostatnich latach liczba zorganizowanych wydarzeń triathlonowych oraz biegów maratońskich znacząco wzrosła. Ich popularność nie powinna być rozpatrywana wyłącznie w kategoriach mody, gdyż udział w takim przedsięwzięciu wymaga wiele wysiłku od uczestników, a także organizatorów. Udział ten związany jest często z istotną zmianą stylu życia i zazwyczaj staje się podstawą organizacji dnia, sposobu spędzania czasu wolnego. Niniejszy artykuł dotyczy dwóch wzajemnie powiązanych tematów - jakości zorganizowanego wydarzenia sportowego oraz satysfakcji jego uczestnika. Artykuł ukazuje główne zasady zarządzania projektami (także wydarzeniami sportowymi) i prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w grupie focusowej, których celem było zdefiniowanie głównych aspektów udanego wydarzenia sportowego (na przykładzie biegów długodystansowych oraz triathlonów).
DOIDOI:10.19253/reme.2016.01.002
URL https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/47109777/REME_16_(1-2016)-Art2.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?