Formy zatrudnienia : analiza elastyczności pracowników

Beata Skowron-Mielnik , Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

The demand for non-permanent/temporary employees is visibly increasing, but in the same time the employers are apparently more and more interested in a variety of forms of employment. The research problem raised in the article has been defined as follows: what is the flexibility potential of employees and whether some characteristics and situations can be defined which may persuade the employees to change the form of employment? The aim of the article is therefore to indicate the possibilities to make employment flexible, which are available for employees. The research has been conducted based on the questionnaires filled by the non-representative sample group of 160 people, the results are positioned in the current legal environment in Poland. The obtained data make it hard to build an unambiguous profile of a flexible employee considering the form of employment, which would be expected by the employers. Nevertheless the situations which are related to demographical characteristics and working conditions have been presented, those can be favorable to increased employees' flexibility.
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
, Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsForms of employment : analysis of employees' flexibility
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2016
No3 (173)
Pages81-98
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishelastyczność zatrudnienia, forma zatrudnienia, preferencje pracowników
Keywords in Englishflexibility of employment, form of employment, employees’ preferences
Abstract in PolishZapotrzebowanie organizacji na pracowników nieetatowych zauważalnie rośnie, ale rośnie też zainteresowanie pracobiorców różnorodnymi formami zatrudnienia. Problem badawczy podjęty w tym artykule określono następująco: jaki jest zakres elastyczności po stronie pracowników i czy można zdefiniować cechy i sytuacje, w których osoby podejmujące pracę są skłonne zmienić formę zatrudnienia? Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości uelastycznienia zatrudnienia, będących po stronie pracowników. Badania przeprowadzono metodą badań ankietowych na niereprezentatywnej próbie 160 osób, a wyniki badań są osadzone w aktualnych uwarunkowaniach prawnych obowiązujących w Polsce. W efekcie wskazano sytuacje związane z cechami demograficznymi i aktualnymi warunkami pracy, które mogą sprzyjać większej elastyczności pracowniczej.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2016_NR_3_(173).pdf#page=82
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?