Surfactants as percutaneous penetration enhancers of cosmetically active ingredients

Henryk Szymusiak

Abstract

The skin functions as a barrier between our body and our surroundings. The upper layer of skin, the stratum corneum, is a subtissue that very efficiently limits penetration of active compounds from pharmaceuticals and cosmetic formulations. When designing a formulation for topical application, one must understand the possible interactions between the formulation and the skin. The stratum corneum exhibits selective permeability and permits solely comparatively lipophilic compounds to diffuse into the lower layers. Substance transport across this layer is primarily by passive diffusion in accordance with Fick's Law. Over the years scientists have attempted to find compounds or systems that will allow overcoming this barrier and interaction with deeper subtissues. It is now clear that there are ways to allow permeation of compounds to and through the skin. The focus has shifted toward understanding the microstructure of the skin, as well as the mechanism of action of penetration enhancers, including surfactants. Surfactants play an important role in many products, including pharmaceuticals, cosmetics, and food formulations as solubilizers, detergents, wetting agents, adhesives, emulsifiers and suspending agents. It is recognized that nonionic surfactants possess the least toxicity and skin irritation potential, and therefore they have been widely investigated as skin penetration enhancers. The enhancing ability of surfactants is governed by several factors, including their functional groups, hydrocarbon chain length, degree and position of unsaturation, physicochemical properties of permeants, nature of the vehicles, and whether the surfactants are used alone or in combination.
Author Henryk Szymusiak (WT / KTiAI)
Henryk Szymusiak,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Pages43-67
Publication size in sheets1.2
Book Gwiazdowska Daniela, Marchwińska Katarzyna (eds.): Current trends in commodity science : cosmetic products development , 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISBN 978-83-943304-8-4, 250 p.
Keywords in Polishskładnik aktywny, emulsja, przenikanie przezskórne, promotor przenikania, surfaktant, nośnik
Keywords in Englishactive ingredient, emulsion, percutaneous penetration, permeation enhancer, surfactant, vehicle
Abstract in PolishSkóra stanowi barierę między naszym ciałem i naszym otoczeniem. Najbardziej zewnętrzną warstwę skóry stanowi warstwa rogowa, która bardzo skutecznie ogranicza przenikanie aktywnych składników z preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych. Przy projektowaniu składu preparatu stosowanego na skórę należy uwzględniać możliwe oddziaływania między jego składnikami a skórą. Warstwa rogowa wykazuje selektywną przenikalność i tylko względnie lipofilowe składniki mogą przenikać do głębszych warstw skóry. Przenikanie substancji przez warstwę rogową odbywa się wyłącznie na drodze biernej dyfuzji zgodnie z prawem Ficka. Od wielu lat naukowcy próbują odkryć substancje lub techniki, które pozwolą na przekroczenie tej bariery i otworzą możliwość oddziaływania na głębsze warstwy skóry. Wysiłki skupiają się na poznawaniu mikrostruktury skóry oraz mechanizmów działania promotorów przenikania przezskórnego, w tym surfaktantów. Surfaktanty są szeroko stosowane w wielu produktach farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych, gdzie pełnią rolę solubilizatorów, detergentów, substancji nawilżających, substancji wiążących, emulgatorów i zagęszczaczy. Przyjmuje się, że surfaktanty niejonowe charakteryzują się najniższą toksycznością i właściwościami drażniącymi. Dlatego są szeroko badane pod względem zastosowania jako promotory przenikania. Skuteczność surfaktantów jako promotorów przenikania zależy od wielu czynników, między innymi od funkcjonalnych podstawników, długości łańcucha węglowego, liczby i położenia wiązań nienasyconych, właściwości fizykochemicznych kosmetycznie aktywnych składników preparatu, natury nośników oraz od tego czy surfaktanty stosowane są pojedynczo czy w formie mieszaniny.
URL https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi29J7YqofbAhUC6CwKHb6PC6gQFggzMAA&url=http%3A%2F%2Fue.poznan.pl%2Fdata%2Fupload%2Farticles%2F20170918%2F4e5eb3570348660912%2Fcosmetic-product-development.pdf&usg=AOvVaw27PzXbepKTpFPhkwPfUmVm
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 19-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?