Modelowanie wartości ekstremalnych stóp zwrotu na podstawie danych śróddziennych

Krzysztof Echaust

Abstract

The undeniable fact is that the distributions of returns of financial instruments, on a daily or shorter period of time, differ from the normal distribution because they are characterized by fat tails. This paper presents the results of empirical research on the properties of the returns distribution tails and compares left and right distribution tails of the intraday returns in several time scales. Peaks Over Threshold Model for assessing the tail thickness and Ferro-Segers extremal index to evaluate clustering extreme values are used. The study was carried out based on the exchange rates of USD/PLN and EUR/PLN in 2010- -2014. It shows the difference between the tails of distributions depending on a time scale and taking into account the left or right tail of the distribution.
Author Krzysztof Echaust (WIiGE / KBO)
Krzysztof Echaust,,
- Department of Operations Research
Other language title versionsModeling of Extreme Returns on The Basis of Intraday Data
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No446
Pages9-20
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishgrube ogony, teoria wartości ekstremalnych, dane śróddzienne
Keywords in Englishfat tails, intraday returns, extreme value theory, dependence
Abstract in PolishNiepodważalne jest, że rozkłady stóp zwrotu z instrumentów finansowych na dziennym lub krótszym odcinku czasowym odbiegają od rozkładu normalnego, charakteryzując się grubymi ogonami. Oznacza to, że inwestorzy w swoich codziennych decyzjach inwestycyjnych muszą uwzględniać wartości ekstremalne. Szczególnie istotne konsekwencje pojawienia się tych wartości mogą być odczuwalne przez zwolenników częstego inwestowania, tzw. day-traderów. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych nad własnościami ogonów rozkładu stóp zwrotu. Porównane zostały lewe i prawe ogony rozkładów zwrotów śróddziennych, uwzględniając kilka skal czasowych. Zastosowano model przekroczeń wartości progowej do oceny grubości ogona i indeks ekstremalny Ferro- -Segersa do oceny grupowania wartości ekstremalnych. Badania przeprowadzone zostały na podstawie szeregów walutowych USD/PLN i EUR/PLN w latach 2010-2014. Wykazana została znaczna różnica między ogonami rozkładów w zależności od przyjętej skali czasowej i uwzględnienia lewego bądź prawego ogona rozkładu.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.446.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35290&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruMetody i zastosowania badań operacyjnych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?