Paradygmaty w naukach o zarządzaniu

Marek Ciesielski

Abstract

The purpose of this article is to begin the discussion about the need and importance of paradigms in management sciences. The thesis of the paper is, that one of the main weaknesses of management sciences is the lack of reflection about the paradigms. The author emphasized the main meanings of the concept of paradigm and the relationships between the management sciences and paradigms. He justified the need of reflection about the paradigm and the need of systematization of knowledge in this area. The author pointed also the contemporary paradigms. The management sciences as a discipline are immature, but there is a need for looking for paradigms in the management sciences. It is worth to analyse the concept of the paradigm according to the concept of the research programs of Imre Lakatos. The mentioned concept sets a good framework for the analysis - regardless of whether it predicts a fast development of management sciences or not.
Author Marek Ciesielski (WZ / KLiT)
Marek Ciesielski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsParadigms in the Management Sciences
Journal seriesPrzegląd Organizacji, ISSN 0137-7221, (B 13 pkt)
Issue year2014
No1
Pages3-6
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZarządzanie, Nauki społeczne, Modele zarządzania, Badania naukowe
Abstract in PolishCelem artykułu jest wywołanie dyskusji odnośnie do potrzeby i znaczenia i paradygmatów w naukach o zarządzaniu. Stawia się tu tezę, iż jedną z głównych przyczyn słabości nauk o zarządzaniu jest brak refleksji nad paradygmatami. Wskazano na podstawowe znaczenie pojęcia paradygmatu i zbadano relacje między naukami o zarządzaniu a paradygmatami. Uzasadniono potrzebę refleksji nad paradygmatami i systematyzacji wiedzy w tym obszarze. Odniesiono się też do współczesnych paradygmatów. W naukach o zarządzaniu trzeba szukać paradygmatów, mimo iż jest to dyscyplina niedojrzała. Warto ująć kwestię paradygmatów nauk o zarządzaniu zgodnie z koncepcją programów badawczych Imre Lakatosa. Wyznacza ona dobre ramy dla analizy - niezależnie od tego, czy przewiduje się szybki rozwój nauk o zarządzaniu, czy też nie.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?