The Maturity Progression of New Product Development Process in the Context of Security and New Product Success

Ireneusz Rutkowski

Abstract

Scientific and empirical studies reveal that despite the implementation of new product development best practices, there are still many projects that fail within the framework of new product strategy. It means that costs are incurred by many stakeholders making up a specific network of relations, and not just enterprise. The conditions, under which companies operate, also affect strategic marketing and operational activities of the organisation. It is therefore no surprise that identifying and managing NPD have become increasingly important issues in the product innovation literature and practice. The main purpose of this conceptual article is to show interrelations between the level of the maturity progression of the new product development process (maturity growth of NPDP) and the level of security and success of a new product in the market. The article is to propose the conception of measuring the level of maturity progression of the new product development process in the context of its safety and success as well as managerial implications of the proposed measurement conception.
Author Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsProgresja dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu w kontekście bezpieczeństwa i sukcesu nowego produktu
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom II
Pages307-318
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishnowy produkt, progresja dojrzałości, rozwój nowego produktu, dojrzałość procesu, bezpieczeństwo procesu rozwoju nowego produktu
Keywords in Englishnew product, maturity progression, new product development, process maturity, new product development process security
Abstract in PolishBadania naukowe i empiryczne pokazują, że mimo wdrożenia nowych, najlepszych praktyk w zakresie opracowywania produktów, wiele projektów wciąż zawodzi w ramach strategii nowego produktu. Oznacza to, że koszty są ponoszone przez wiele podmiotów tworzących określoną sieć relacji, a nie tylko przedsiębiorstwo. Warunki, w jakich działają firmy, mają również wpływ na marketing strategiczny i działania operacyjne organizacji. Nic więc dziwnego, że identyfikacja i zarządzanie rozwojem nowego produktu stają się coraz ważniejszymi kwestiami w literaturze i praktyce dotyczącej innowacyjności produktów. Głównym celem artykułu koncepcyjnego jest pokazanie wzajemnych zależności między poziomem progresji dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu (dojrzałość PRNP) a poziomem bezpieczeństwa i powodzenia nowego produktu na rynku. Zaprezentowano koncepcję pomiaru progresji dojrzałości procesu opracowywania nowego produktu w kontekście bezpieczeństwa i sukcesów oraz wskazano implikacje menadżerskie proponowanej koncepcji pomiaru.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-9d3386ee-0fbb-4c46-8838-a99bf9e98e80/c/IBRKK-handel_wew_4-t.2-2018-307-318.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?