Przedsiębiorstwa państwowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Katarzyna Szarzec

Abstract

An article aims to compare a state as an owner of enterprises in 13 postsocialist CEE countries and indicate causes of that. The largest state-owned enterprises (SOEs) are selected based on the list "Coface - CEE Top 500" in 2013. A state-owned enterprise is defined as a such in which a state has directly or indirectly minimum 50,01% of shares. Among 500 enterprises, 69 were identified as state-owned, all of them of a socialist origin. Majority of them are from Poland (19) and Ukraine (12). SOEs are dominant in energy supply, oil and gas sector and transport. As causes of a persistence of state ownership in postsocialist countries not accomplished privatization and strategic sectors are indicated.
Author Katarzyna Szarzec (WE / KMiBR)
Katarzyna Szarzec,,
- KMiBR
Other language title versionsState-Owned Enterprises in Central-Eastern Europe
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No260
Pages125-136
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo państwowe, Europa Środkowo-Wschodnia, kraje postsocjalistyczne
Keywords in Englishstate-owned enterprises, Central-Eastern Europe, postsocialist countries
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie skali zaangażowania właścicielskiego Skarbu Państwa (SP) w największych przedsiębiorstwach w 13 krajach postsocjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Przedmiotem analizy są przedsiębiorstwa z udziałem SP znajdujące się na liście 500 największych przedsiębiorstw "Coface - CEE Top 500" w 2013 r. Przedsiębiorstwo państwowe zdefiniowano jako takie, w którym SP ma bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50,01% udziałów. Wśród 500 analizowanych podmiotów zidentyfikowano 69 przedsiębiorstw państwowych - wszystkie o rodowodzie socjalistycznym. Najwięcej z nich występuje w Polsce (19) i na Ukrainie (12). Przedsiębiorstwa te dominują w sektorach produkcji energii, przemysłu naftowego i gazowego oraz transportu. Jako przyczyny "trwania" własności państwowej wskazano niedokończone procesy prywatyzacji i utrzymanie udziałów w tzw. sektorach strategicznych.
URL https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/226853?id=226853&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?