Efficiency of National Innovation Systems - Poland and Bulgaria in the Context of the Global Innovation Index

Barbara Jankowska , Anna Matysek-Jędrych , Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

Abstract

The purpose of this paper is to explain how national innovation systems may transform innovation input into innovation output in different counties. Using the Global Innovation Index (GII) we discuss what can be understood by the term 'innovation' and how it is translated into the national level. The research question is founded on the assumption that the higher the innovation input, the higher the innovation output attained by a country. We use cluster analysis to verify our assumption, referring to a total of 228 countries. Afterwards we conduct a more in-depth analysis of two cases (Poland and Bulgaria), where the research question does not find confirmation. Using the cross-comparison method we aim to verify how and why national innovation systems failed (or succeeded) in creating innovations.
Author Barbara Jankowska (WGM / KKM)
Barbara Jankowska,,
- Department of International Competitiveness
, Anna Matysek-Jędrych (WGM / KKM)
Anna Matysek-Jędrych,,
- Department of International Competitiveness
, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsSkuteczność narodowych systemów innowacji - Polska i Bułgaria a Global Innovation Index
Journal seriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe, ISSN 1508-2008, e-ISSN 2082-6737, (B 15 pkt)
Issue year2017
Vol20
No3
Pages77-94
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishnarodowy system innowacji, Polska, Bułgaria, Global Innovation Index
Keywords in English national innovation system, Poland, Bulgaria, Global Innovation Index
ASJC Classification2000 General Economics, Econometrics and Finance
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, jak narodowe systemy innowacji (NSI) są używane do kreacji innowacji. Posługując się wskaźnikiem Global Innovation Index (GII) omówiono, co można rozumieć pod pojęciem innowacji oraz zasygnalizowano, jak innowacje mogą oddziaływać na gospodarkę. Pytanie badawcze oparto na założeniu, że im wyższe nakłady na innowacje, tym kraj jest w stanie osiągnąć lepsze efekty aktywności innowacyjnej. W celu weryfikacji tego założenia zastosowano metodę analizy klastrowej w odniesieniu do 228 gospodarek. Następnie przeprowadzono pogłębioną analizę dwóch przypadków (Polski i Bułgarii), które odbiegały od wzorca zidentyfikowanego w wynikach analizy klastrowej. Stosując analizę porównawczą próbowano nakreślić jak i dlaczego NSI nie zdołały (lub odwrotnie) wykreować pożądanego poziomu innowacji.
DOIDOI:10.1515/cer-2017-0021
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2017.20.issue-3/cer-2017-0021/cer-2017-0021.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 3; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.393
Citation count*16 (2020-08-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?