Rola rachunku wyników w organizacjach pozarządowych

Magdalena Kowalczyk

Abstract

Non-governmental organizations as commercial entities practice accounting which is an integral part of financial reporting. The role of financial statements is to provide information about assets and sources of funding and the achievements of the organization during the year. Basic information about the size of the revenue generated and the incurred costs incurred by non-governmental organizations providing such income statements. This article attempts to present proposals for changes in the income statement for nongovernmental organizations that do not engage in economic activity and the profit and loss account prepared by the organizations conducting economic activity.
Author Magdalena Kowalczyk (WZ / KR)
Magdalena Kowalczyk,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe Role of the Income Statement (Profit and Loss) in Ngos
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No7
Pages164-176
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishorganizacje pozarządowe, sprawozdawczość finansowa, rachunek wyników, rachunek zysków i strat
Keywords in EnglishNGOs, financial reporting, income statement, profit and loss account
Abstract in PolishOrganizacje pozarządowe podobnie jako podmioty komercyjne prowadzą rachunkowość, której integralną częścią jest sprawozdawczość finansowa. Rolą sprawozdania finansowego jest dostarczenie informacji o majątku i źródłach jego finansowania oraz o dokonaniach organizacji w danym roku. Podstawowych informacji o wielkości wygenerowanych przychodów i ponoszonych kosztach w organizacjach pozarządowych dostarcza rachunek wyników. Celem artykułu jest próba przedstawienia propozycji zmian w rachunku wyników dla organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i rachunku zysków i strat sporządzanego przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/11_kowalczyk.pdf
Languagepl polski
File
11_kowalczyk.pdf 1.74 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?