Rola i uwarunkowania rozwoju organizacyjnych zachowań obywatelskich w organizacjach, na przykładzie polskich organizacji pozarządowych

Joanna Schmidt

Abstract

The aim of this article is to identify the role and significance of Organizational Citizenship Behaviour (OCB) in promoting the development and supporting the effectiveness of an organization, with particular emphasis on non-governmental organizations as the subject of the research. The paper also aims to indicate the human-resource and organizational features which are conducive to the development of OCB in NGOs. The article presents the findings of research conducted among NGO teams throughout Poland (189 people in 29 organizations). The key findings indicate that the level of OCB is related to organizational rather than individual variables, which indicates the critical importance of the work environment in the development of OCB. Such elements as a high level of involvement, loyalty and a willingness to help others (as dimensions of OCB) seem to have a particular importance for the development of an organization.
Author Joanna Schmidt (WE / KEiRK)
Joanna Schmidt,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsThe Role and Determinants for Developing Organizational Citizenship Behaviour in Organizations Based on the Example of Polish Non-Governmental Organisations
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No10
Pages27-51
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishorganizacje pozarządowe, organizacyjne zachowania obywatelskie (OCB), pomaganie, lojalność organizacyjna, posłuszeństwo organizacyjne, indywidualna inicjatywa, zaangażowanie, samorozwój
Keywords in Englishnon-governmental organizations, Organizational Citizenship Behaviour (OCB), helping behaviours, organizational loyalty, organizational compliance, individual initiative, civic virtue, self-development
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia organizacyjnych zachowań obywatelskich (OCB) w kształtowaniu rozwoju i wspieraniu efektywnego funkcjonowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych jako podmiotu badań. Celem pracy jest również wskazanie cech zasobów ludzkich oraz cech organizacyjnych sprzyjających rozwojowi OCB w organizacjach pozarządowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych wśród 29 zespołów organizacji pozarządowych (łącznie 189 osób) na terenie całej Polski. Najważniejsze ustalenia wskazują, że poziom OCB związany jest ze zmiennymi organizacyjnymi, a nie zmiennymi indywidualnymi, co wskazuje na decydujące znaczenie środowiska pracy w kształtowaniu OCB. Szczególnie wysoki poziom zaangażowania, lojalności i skłonności do pomagania innym (jako wymiary OCB) wskazuje na duże znaczenie dla rozwoju organizacji.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/02_schmidt.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_02_schmidt.pdf 200.38 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?