Social Network Analysis in Strategic Management - Potential and Limitations of Application

Justyna Światowiec-Szczepańska

Abstract

Research on corporate networks can be seen as a modern management imperative resulting from significant determinants of the environment and the development of new business models. The aim of this article is to present the main issues of network research in strategic management in the context of use of social network analysis (SNA). The choice of a theoretical basis for explaining the processes and mechanisms of the network, specification of the type of tested network and the type of relations, as well as determination of the level of network analysis are recognised as the most important problems. In view of the specificity of strategic management, considerations are limited to the examples of a network of companies or a network of main decision-makers, such as members of management or supervisory boards. The analysis focuses on both the opportunities of social network analysis as well as its actual limitations that determine the range of potential research.
Author Justyna Światowiec-Szczepańska (WZ / KZS)
Justyna Światowiec-Szczepańska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsAnaliza sieci społecznych w zarządzaniu strategicznym - możliwości i ograniczenia stosowania
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol14
No4 (64). t. 2
Pages31-49
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishanaliza sieci społecznych, zarządzanie strategiczne, sieci korporacyjne
Keywords in EnglishStrategic management, Enterprise networks, Social Network Analysis (SNA), Network analysis
Abstract in PolishBadania sieci przedsiębiorstw można uznać za współczesny imperatyw zarządzania wynikający z istotnych uwarunkowań otoczenia i rozwoju nowych modeli biznesu. Celem artykułu jest przedstawienie głównych problemów dotyczących badań sieci w zarządzaniu strategicznym w kontekście zastosowania analizy sieci społecznych (SNA - Social Network Analysis). Za najważniejsze uznano wybór podstawy teoretycznej wyjaśniającej procesy i mechanizmy sieciowe, określenie typu badanej sieci i rodzaju powiązań oraz wyznaczenie poziomu analizy sieci. Ze względu na specyfikę zarządzania strategicznego rozważania ograniczono do przykładu sieci przedsiębiorstw lub ich głównych decydentów, takich jak członkowie zarządów lub rad nadzorczych. W przeprowadzonej analizie koncentrowano się zarówno na możliwościach analizy sieci społecznej, jak też na jej rzeczywistych ograniczeniach determinujących zakres potencjalnych badań.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.64.2
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169942
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*1 (2021-07-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?