Orientacja przedsiębiorcza w wyjaśnianiu wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw

Aleksandra Gaweł

Abstract

In Poland, the share of early internationalized companies has been growing, and such companies operate on the international markets almost from their inception. The data of the Global Entrepreneurship Monitor shows that in 2011 the share of enterprises having at least 25% of their customers from abroad was 17% of newly created companies whilst in 2014 it was 24%. It shows that the early internationalization is becoming a fact. In the literature on internationalization, the phenomenon of early internationalization has been observed since the late 1990s. Despite this, there is still no clear answer to the question about the reasons and the process itself.
Author Aleksandra Gaweł (WGM / KKM)
Aleksandra Gaweł,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsEntrepreneurial Orientation in Explaining the Early Internationalization of Companies
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol13
No4 (56)
Pages55-67
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwczesna internacjonalizacja, orientacja przedsiębiorcza
Keywords in Englishearly internationalization, entrepreneurial orientation
Abstract in PolishW Polsce rośnie udział przedsiębiorstw, które dokonują wczesnej internacjonalizacji, stając się firmami działającymi na rynku międzynarodowym niemal od początku swojego istnienia. Dane Global Entrepreneurship Monitor wskazują, że jeszcze w 2011 r. wśród nowo tworzonych przedsiębiorstw udział firm, których przynajmniej 25% klientów pochodzi z zagranicy, wyniósł 17%, a w 2013 r. udział ten wzrósł do 24%. Można zatem sądzić, że wczesna internacjonalizacja staje się faktem. W literaturze dotyczącej internacjonalizacji fenomen wczesnej internacjonalizacji jest obserwowany od końca lat 90. XX wieku. Mimo to ciągle nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczyny i przebieg tego procesu.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.56.3
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8766f6e7-cfbf-4c06-9bcc-6321882d64cb/c/pz_2015_4_gawel.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-10-20)
Additional fields
Tytuł numeruPrzedsiębiorczość w XXI wieku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?