Ocena poziomu produktywności i sprawności działania przemysłowych zakładów mięsnych w Polsce

Anna Zielińska-Chmielewska , Anna Wielicka-Regulska

Abstract

This article aims to identify, measure and assess the productivity and operational efficiency of analyzed meat enterprises acting in Poland in the period 2010-2015. In the study the method of financial analysis, in particular with individually selected set of financial profitability indicators tailored to the inland meat processing entities was used. Because of the need to have a complete, full and uninterrupted set of financial data from financial statements,two sources of data collection were used: Polish Monitor B in the period 2010-2013 and the National Court Register in the period 2014-2015. The study showed that the achieved values of productivity and efficiency ratios depended on the level of revenues from sales and involvement of the company’s assets, which had an impact on the efficiency of the operations of these enetrprises. The results of the analysis indicate the advisability of further work in this area.
Author Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska,,
- Department of Business Activity
, Anna Wielicka-Regulska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Anna Wielicka-Regulska,,
-
Other language title versionsAssessment of productivity and operational efficiency level of meat enterprises in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No527
Pages342-352
Publication size in sheets0.5
ConferenceXXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, 05-09-2018 - 07-09-2018, Karpacz, Polska
Keywords in Polishproduktywność, sprawność działania, efektywność finansowa, zakłady mięsne, Polska
Keywords in Englishproductivity, operational efficiency, financial efficiency, meat processing enterprises, Poland
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena poziomu produktywności oraz sprawności działania przemysłowych zakładów mięsnych w Polsce w latach 2010-2015. W opracowaniu wykorzystano metody analizy finansowej, a w szczególności indywidualnie dobrany zestaw wskaźników księgowych dopasowany do specyfiki podmiotów krajowego sektora mięsnego. Ze względu na konieczność utworzenia pełnego i nieprzerwanego ciągu danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych korzystano z dwóch źródeł danych: Monitory Polskie B w okresie 2010-2013 oraz Krajowy Rejestr Sądowy w okresie 2014-2016. Opracowanie wykazało, że osiągane wartości wskaźników produktywności i sprawności działania uzależnione są od poziomu uzyskanych przychodów ze sprzedaży i zaangażowania składników majątku przedsiębiorstwa, co ma wpływ na efektywność działania tych zakładów. Wyniki analizy wskazują na zasadność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.527.28
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/98624/edition/58629
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?