Wartości oczekiwane przez odbiorców jako składowa czynników sukcesu łańcuchów dostaw

Anna Maryniak

Abstract

In the study, the emphasis was placed on the values which are important for the recipients in the process of gaining suppliers. The aim of the considerations was the identification of the mentioned values since they constitute an integral part of building partnerships with suppliers. This, in turn, has been distinguished as a compound of supply chains' success factors. During the research, an attempt was made to identify the crucial factors for the recipients, from the perspective of suppliers, and to specify their nature (financial, marketing, logistics, etc). The studies were conducted among the enterprises registered in Poland, with the use of an original, structured survey. The studied entities are final-product producers and/or (to a lesser extent) further-tier suppliers (selling semi-finished goods and partially processed raw materials).
Author Anna Maryniak (WZ / KLiT)
Anna Maryniak,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsValues Expected by Receivers as the Compounds of Supply Chains' Success Factors
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2018
No5
Pages2-8
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczynniki sukcesu, dobór dostawców, łańcuch dostaw, konkurencja
Keywords in Englishsuccess factors, selection of suppliers, supply chain, competition
Abstract in PolishW mniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wartościach, które są ważne dla odbiorców w procesie pozyskiwania dostawców. Celem rozważań jest ich identyfikacja, ponieważ stanowią one integralną cześć budowy partnerstwa z dostawcami, które z kolei wyodrębnia się jako składową czynników sukcesu łańcuchów dostaw. W toku postępowania badawczego starano się udzielić odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki są ważne dla odbiorców z perspektywy dostawców oraz jaki jest ich charakter (finansowy, marketingowy, logistyczny itp.). Badania przeprowadzono wśród przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, z wykorzystaniem autorskiego, ustrukturalizowanego kwestionariusza ankiety. Badane podmioty są producentami wyrobów finalnych i/lub (w mniejszym stopniu) dostawcami kolejnych rzędów (sprzedającymi półprodukty i częściowo przetworzone surowce).
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?