Istota i znaczenie strumienia finansowego w łańcuchu dostaw

Piotr Banaszyk

Abstract

Opracowanie jest poświęcone finansom łańcucha dostaw. Wobec dyskusyjności traktowania strumienia finansowego w łańcuchu dostaw jako przedmiotu zainteresowań menedżerów logistyki, podjęto próbę identyfikacji i ujawnienia związków między finansami łańcucha dostaw a konkurencyjnością tego łańcucha jako całości. Scharakteryzowano podejścia do pojmowania finansów łańcucha dostaw oraz wskazano, jak wykorzystanie różnych metod finansowych wpływa na wzmacnianie konkurencyjności łańcucha. Przedstawiono też problemy i dylematy wynikające z poszukiwania zgodności między celami przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu dostaw a łańcuchem jako całością. Zastosowana metoda badawcza to identyfikacja, interpretacja i rozwinięcie dotychczasowego stanu wiedzy w przedmiotowym zakresie.
Author Piotr Banaszyk (WGM / KLM)
Piotr Banaszyk,,
- Department of International Logistics
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No12
Pages7-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfinanse łańcucha dostaw; zarządzanie łańcuchem dostaw; cele zarządzania łańcuchem dostaw; konkurencyjność łańcucha dostaw
Keywords in Englishsupply chain finance, supply chain management, supply chain management goals, supply chain competitiveness
DOIDOI:10.33226/1231-2037.2019.12.2
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/istota-i-znaczenie-strumienia-finansowego-w-lancuchu-dostaw,a1756505467
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?