Czynniki kształtujące negatywną opinię o łowiectwie i myśliwych w Polsce

Jacek Skubis , Michał Skubis

Abstract

In recent years hunters have been facing increased criticism concerning their activities related with game management. This has opened a national dispute over the role of hunting in Poland, which has resulted e.g. in significant changes in game law. In view of the above studies were conducted to indicate factors most frequently causing negative opinions on hunting. A CAWI questionnaire survey was performed in April 2017 on a population of 563 respondents. Most comments (65.9%) concerning hunting were negative. Most frequently voiced proposals included elimination of hunting, the requirement of improved competence of hunters or eradication of pathologies from their ranks. Presented research results may provide an impulse for the Polish Hunting Association which areas of game management need to be priorities in efforts to improve the image of Polish hunting and hunters.
Author Jacek Skubis - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Jacek Skubis,,
-
, Michał Skubis (UEP)
Michał Skubis,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsFactors Determining Negative Opinions on Hunting and Hunters in Poland
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, ISSN 1644-0722, (B 7 pkt)
Issue year2018
No3 (17)
Pages275-283
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishłowiectwo, myślistwo, myśliwi, opinie, Polski Związek Łowiecki
Keywords in Englishgame management, hunting, hunters, opinions, Polish Hunting Association
Abstract in PolishW ostatnich latach myśliwi zmagają się ze wzmożoną krytyką ich działalności prowadzonej w ramach gospodarki łowieckiej. Doprowadziło to do ogólnokrajowej dyskusji o roli łowiectwa w polskiej rzeczywistości, co zaowocowało między innymi istotnymi zmianami w prawie łowieckim. Przeprowadzono badania, których celem było wskazanie czynników najczęściej wpływających na negatywną opinię o łowiectwie. Badania ankietowe przeprowadzono w kwietniu 2017 roku metodą CAWI na próbie 563 respondentów. Większość komentarzy odnosiło się do łowiectwa w sposób negatywny (65,9%). Najczęściej pojawiały się postulaty likwidacji łowiectwa, poprawy kompetencji myśliwych czy wyeliminowania zachowań patologicznych. Wyniki badań dla Polskiego Związku Łowieckiego mogą być przesłanką, które aspekty gospodarki łowieckiej należy poprawić w pierwszej kolejności, by uzyskać poprawę wizerunku polskiego łowiectwa i myśliwych.
DOIDOI:10.17306/J.AFW.2018.3.25
URL https://www.forestry.actapol.net/pub/10_3_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?