Systemy zarządzania jakością w administracji samorządowej

Karol Andrzejewski

Abstract

In recent years, very often could be heard about standardized management systems such as ISO 9001, ISO 14001 and others. Until recently, management systems have been associated only with private enterprises, particularly geared to the products production. However, with the Polish accession to the European Union and the influx of foreign capital, came also new trends in public management. The most important was the New Public Management, which the most important assumptions concerning the application in public administration management practices from the private sector. In this manner appeared in the Polish public administration a trend for management systems that fully comply with the principles of the new public management. The quality management system according to ISO 9001:2008 has became the most frequently implemented system in the world. This system is fairly easy to implement, and at the same time can bring great benefits to the organization thats why its popularity is constantly growing, it is however essential to do it properly.
Author Karol Andrzejewski (UEP)
Karol Andrzejewski,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsQuality management systems in public administration
Journal seriesZeszyty Naukowe, ISSN 1642-9613, e-ISSN 2300-5475, (B 6 pkt)
Issue year2014
No29
Pages157-176
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishadministracja publiczna, znormalizowane systemy zarządzania
Abstract in PolishW ostatnich latach bardzo często można usłyszeć o znormalizowanych systemach zarządzania takich, jak ISO 9001, ISO 14001 i innych. Do niedawna systemy zarządzania były kojarzone wyłącznie z przedsiębiorstwami prywatnymi, w szczególności takimi nastawionymi na produkcję wyrobów. Jednak wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i napływem kapitału zagranicznego, przybyły także nowe trendy w zarządzaniu publicznym. Mowa o New Public Management, którego najważniejsze założenia dotyczą stosowania w administracji publicznej metod zarządzania z sektora prywatnego. W ten sposób pojawiła się w polskiej administracji publicznej pewna moda na systemy zarządzania, które w pełni odpowiadają założeniom nowego publicznego zarządzania. System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 stał się najczęściej wdrażanym system na świecie. System ten jest dosyć łatwy do wdrożenia, a jednocześnie może przynieść duże korzyści dla organizacji dlatego jego popularność stale rośnie, istotne jest jednak aby zrobić to w należyty sposób.
URL http://akademiakupiecka.pl/wp-content/uploads/2014/11/zeszyt29.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?