Nowe rozwiązania w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego

Sławomira Kańduła

Abstract

The aim of the article is to present and assess new solutions of financing local government units in Poland. The author claims that dysfunctions in the system of their financing create negative effects on the functioning of the local government. The paper begins with a review of the most important of these dysfunctions. The next sections discuss the concept of the so-called municipal (local) PIT and outline the problems of equalizing the differences in expenditure needs of municipalities and providing them with performance-oriented grants.
Autor Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuNew Methods in Financing Local Government Units in Poland
Tytuł czasopisma/seriiStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Rok wydania2016
Nr3 (47)
Paginacja151-172
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.05
Słowa kluczowe w języku polskimsektor publiczny, administracja publiczna, zarządzanie publiczne, nowe zarządzanie publiczne, new public governance
Słowa kluczowe w języku angielskimpublic sector, public administration, public management, bureaucracy, new public management, new public governance
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie i ocena wybranych propozycji zmian w konstrukcji dochodów JST w Polsce (z perspektywy gmin) z punktu widzenia ich samodzielności finansowej. Impulsem do podjęcia tej problematyki było opublikowanie raportu o stanie samorządności terytorialnej, w którym wskazano, że brak systemowych zmian w finansach JST zagraża ich dalszemu rozwojowi i wypełnianiu przypisanych im funkcji. W raporcie zdiagnozowano osiem płaszczyzn, w których ujawniają się zjawiska dysfunkcyjne.
URL http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EC57B548C7C2E445C1258059002D0458/$file/Strony%20odStudia_BAS_47-2.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2021-07-26)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruNowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?