Nowe rozwiązania w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego

Sławomira Kańduła

Abstract

The aim of the article is to present and assess new solutions of financing local government units in Poland. The author claims that dysfunctions in the system of their financing create negative effects on the functioning of the local government. The paper begins with a review of the most important of these dysfunctions. The next sections discuss the concept of the so-called municipal (local) PIT and outline the problems of equalizing the differences in expenditure needs of municipalities and providing them with performance-oriented grants.
Author Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsNew Methods in Financing Local Government Units in Poland
Journal seriesStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Issue year2016
No3 (47)
Pages151-172
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishsektor publiczny, administracja publiczna, zarządzanie publiczne, nowe zarządzanie publiczne, new public governance
Keywords in Englishpublic sector, public administration, public management, bureaucracy, new public management, new public governance
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie i ocena wybranych propozycji zmian w konstrukcji dochodów JST w Polsce (z perspektywy gmin) z punktu widzenia ich samodzielności finansowej. Impulsem do podjęcia tej problematyki było opublikowanie raportu o stanie samorządności terytorialnej, w którym wskazano, że brak systemowych zmian w finansach JST zagraża ich dalszemu rozwojowi i wypełnianiu przypisanych im funkcji. W raporcie zdiagnozowano osiem płaszczyzn, w których ujawniają się zjawiska dysfunkcyjne.
URL http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/EC57B548C7C2E445C1258059002D0458/$file/Strony%20odStudia_BAS_47-2.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-06-18)
Additional fields
Tytuł numeruNowe tendencje w zarządzaniu finansami publicznymi
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?