NIR spectroscopy coupled with chemometrics as a tool for quality analysis of beer sample

Krzysztof Wójcicki

Abstract

The aim of this paper was to distinguish samples and the evaluation of the percentage content of ethanol in beer. Beer samples have been subjected to NIR at a broad range of wavenumbers (12500-4000 cm-1 ). A Principal Component Analysis (PCA) performed on the near infrared spectra allowed to define distinctive groups of beers based of their types and alcohol content. The regression analysis using the Partial Least Squares (PLS) method was applied to examine the correlation between the content of ethanol in beer and the respective spectra. Obtained model predicted the concentration in an accuracy of 0,36%. The results indicate that the NIR spectroscopy offers a promising approach for quality evaluation of beer.
Author Krzysztof Wójcicki (WT / KTiAI)
Krzysztof Wójcicki,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsZastosowanie bliskiej podczerwieni wraz z analizą chemometryczną do oceny jakości piw
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (0 pkt)
Issue year2019
No3(60)
Pages27-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpiwo, NIR, spektroskopia, PCA, PLS
Keywords in Englishbeer, NIR, spectroscopy, Principal Component Analysis (PCA), Particular Least Squares Analysis (PLS)
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było rozróżnienie różnych gatunków piw i określenie zawartości alkoholu na podstawie zmierzonych widm w bliskiej podczerwieni. Widma piw zostały zmierzone w całym zakresie bliskiej podczerwieni (12 500–4000 cm-1 ). Na podstawie przeprowadzonej analizy głównych składowych (PCA) udało się pogrupować próbki w zależności od gatunku i zawartości procentowej alkoholu. Analizę regresji najmniejszych częściowych kwadratów (PLS) wykorzystano do przewidywania procentowej zawartości alkoholu w piwach. Otrzymane modele kalibracyjne charakteryzowały się dobrą zdolnością przewidywania wartości referencyjnych (z dokładnością do 0,36%). Uzyskane wyniki potwierdzają, że bliska podczerwień stanowi obiecujące narzędzie do oceny jakości piw.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2019.03.03
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/en/number-tpj/219-2019/issue-3-60-2019/794-nir-spectroscopy-coupled-with-chemometrics-as-a-tool-for-quality-analysis-of-beer-samples
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?