Dobre praktyki zarządzania w administracji samorządowej

Szymon Cyfert , Witold Szumowski

Abstract

In the present article, the authors describe the best practices of management processes in local government administration offices. The authors describe these practices, the implementation of which is not significantly dependent on achievement by the local government office a certain level of organizational maturity: methods of quality management (including TQM,ISO certification, and a model of excellence EFQM) a Common Assessment Framework and methods of strategic management (balanced scorecard).
Autor Szymon Cyfert (WZ / KTOiZ)
Szymon Cyfert
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Witold Szumowski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Witold Szumowski
-
Inne wersje tytułuGood management practices in local authority
Tytuł czasopisma/seriiNauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr 4 (25)
Paginacja38-59
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.05
Słowa kluczowe w języku polskimadministracja publiczna, zarządzanie publiczne, dobre praktyki
Słowa kluczowe w języku angielskimpublic administration, public management, good practices
Streszczenie w języku polskimW niniejszym artykule przedstawiony zostanie opis dobrych praktyk wykorzystywanych w procesach zarządzania urzędami administracji samorządowej. Kierując się w odniesieniu do dobrych praktyk pragmatyczną optyką, autorzy opisali te rozwiązania, któ- rych implementacja nie jest w istotny sposób uzależniona od osiągnięcia przez podmioty administracji samorządowej określonego poziomu dojrzałości: metody zarzadzania jakością (w tym: TQM oraz certyfikację ISO, model doskonałości EFQM), wspólną metodę oceny CAF oraz metody zarządzania strategicznego (Strategiczna Karta Wyników).
DOIDOI:10.15611/noz.2015.4.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/35329/edition/32075/content?ref=desc
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-08-05)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?