Motywy delokalizacji centrów usług outsourcingowych do miast w Polsce

Waldemar Budner , Artur Resmer

Abstract

Modern business services constitute one of the most dynamic developing branches in the economy. This is especially true in Poland. In the last dozen or so years in several Polish cities offering specific location factors over 500 outsourcing service centres have started up. Together they employ over 150 thousand people (in 2015). Intense economic links within these cities have been leading to the establishment of yet more service centres. This branch has been a driving force in the modern office estate market. The article highlights the issue of location choice for outsourcing centres in Poland. Taking into consideration the high dynamics of development of this based on the knowledge economy sector, this issue may be important for business investors, local government units, as well as local business entities. The authors attempt to identify the factors which influence the decisions of managers choosing the place for this activity. A nationwide empirical study was conducted using standardised questionnaire interview addressed to decision-makers in the processes of choosing a location for such centres. The results of these studies include the list of location factors specifying the gradation of their significance to investors when deciding about location.
Autor Waldemar Budner (WGM / KLM)
Waldemar Budner
- Katedra Logistyki Międzynarodowej
, Artur Resmer
Artur Resmer
-
Inne wersje tytułuLocation Motives for Outsourcing Centres to Cities in Poland
Tytuł czasopisma/seriiRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Rok wydania2016
Nr3
Paginacja139-154
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimoutsoucing, delokalizacja, nowoczesne usługi biznesowe, miasta, Polska, czynniki lokalizacyjne
Streszczenie w języku polskimNowoczesne usługi dla biznesu są jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż gospodarki, również w Polsce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w wybranych dużych miastach Polski, oferujących specyficzne czynniki lokalizacyjne, powstało ponad 500 centrów usług outsourcingowych, zatrudniających około 150 tys. osób. Intensywne powiązania gospodarcze w tych miastach prowadzą do powstania kolejnych nowoczesnych centrów usług. Branża stała się też swoistym motorem napędzającym rynek nowoczesnych nieruchomości biurowych. W artykule podjęto rozważania związane ze współczesnym trendem związanym z przenoszeniem przedsiębiorstw - delokalizacją, a także inną współczesną tendencją w zarządzaniu - outsourcingiem. Głównym celem badań była identyfikacja czynników, jakimi kierują się menedżerowie w procesie wyboru miejsca prowadzenia tego typu działalności. Przeprowadzono ogólnopolskie badanie empiryczne z użyciem standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego, skierowane do osób decyzyjnych w procesie wyboru lokalizacji tego typu centrum. Wynikiem tych badań jest m.in. stworzona lista czynników lokalizacyjnych z określeniem gradacji ich istotności dla inwestorów w procesie podejmowania decyzji o wyborze lokalizacji.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.3.11
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6356/6367#page1&view=Fit
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 11.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2020-06-14)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?