Znaczenie testu prywatnego inwestora w ocenie efektywności inwestycji publicznych

Maciej Cieślukowski

Abstract

The Market Economy Investor Principle (MEIP) is applied to assess if the public investment becomes public aid. Such assistance is essential for the success of the investment as it can completely or partially contest it. In Poland MEIP is still poorly recognized. The paper presents the concept and possibilities of using MEIP in assessing the effectiveness of public investment. The MEIP can be a versatile and effective tool especially useful for assessing the recapitalization of the broadly understood companies in terms of the market competition distortion. The paper also mentions the objections to MEIP
Author Maciej Cieślukowski (WE / KFP)
Maciej Cieślukowski,,
- Department of Public Finance
Journal seriesEkonomiczne Problemy Usług, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług], ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2017
No4(129)
Pages65-76
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish test prywatnego inwestora, pomoc publiczna, efektywność inwestycji publicznych
Keywords in EnglishMarket Economy Investor Principle, public aid, public investment efficiency
Abstract in PolishTest prywatnego inwestora (TPI) wykorzystywany jest do oceny, czy inwestycja publiczna stanowi pomoc publiczną. Wystąpienie takiej pomocy ma istotne znaczenie dla powodzenia inwestycji, gdyż może ją w całości lub w znacznej części zakwestionować. W Polsce TPI nadal jest słabo rozpoznany. W artykule przedstawiono koncepcję oraz możliwości zastosowania TPI w ocenie efektywności inwestycji publicznych. TPI może być uniwersalnym i efektywnym narzędziem przydatnym w szczególności do oceny dokapitalizowania szeroko rozumianych przedsiębiorstw pod kątem naruszenia konkurencji rynkowej. W artykule wskazano również zastrzeżenia kierowane wobec TPI.
DOIDOI:10.18276/epu.2017.129-06
URL https://wnus.edu.pl/epu/file/article/download/13060.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 19-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?