The antimicrobial properties of selected oils used as cosmetics compounds

Katarzyna Marchwińska , Katarzyna Michocka

Abstract

Cosmetic vegetable oils for centuries have been objects of interest as ingredients of natural personal care products. Nowadays the trend for coming back to nature has caused their increased popularity in the preparation of natural cosmetics, soaps, and fragrance oils. Th e aim of the study was to evaluate the antimicrobial properties of 18 selected cold pressed cosmetic oils towards human pathogens. Th e antagonistic activity of cosmetic oils was assayed by the disc diff usion method. Indicator microorganisms chosen for the study were the bacteria Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and yeasts Candida albicans. Th e conducted research showed that selected cosmetic oils demonstrate diff erent antagonistic eff ects towards indicator microorganisms. Th e highest antibacterial activity was found in tamanu seed oil. Th is cosmetic oil decreased the growth of S. aureus, S. epidermidis and P. aeruginosa to a signifi cant level. Wheat germ oil inhibited the growth of S. epidermidis and P. aeruginosa. Th e oil of the black cumin seed was showed antibacterial activity towards S. aureus. None of the other tested cosmetics oils exhibited antimicrobial activity towards selected microorganisms as well as none of them was eff ective enough to inhibit the growth of E. coli and C. albicans. Th e antibacterial properties of the selected oils depended on their type as well as tested microorganism.
Author Katarzyna Marchwińska (WT / KPPJ)
Katarzyna Marchwińska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Katarzyna Michocka (WT / KTiAI)
Katarzyna Michocka,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsAntybakteryjne właściwości wybranych olejów kosmetycznych
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No7
Pages35-44
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish oleje kosmetyczne, oleje zimnotłoczone, aktywność przeciwdrobnoustrojowa, naturalne produkty do pielęgnacji
Keywords in Englishcosmetic oils, cold pressed oils, antimicrobial activity, natural care product
Abstract in Polish Kosmetyczne oleje roślinne od wieków są przedmiotem zainteresowania jako składniki naturalnych produktów do pielęgnacji ciała. Obecnie trend powrotu do natury spowodował wzrost ich popularności w przygotowaniu naturalnych kosmetyków, mydeł, olejków zapachowych. Celem pracy była ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych 18 wybranych olejów kosmetycznych tłoczonych na zimno wobec mikroorganizmów patogennych dla ludzi. Właściwości antagonistyczne olejów kosmetycznych oznaczano metodą dyfuzji krążkowej. Mikroorganizmy wskaźnikowe, które zostały wybrane do tego badania, stanowiły bakterie Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli i drożdże Candida albicans. Przeprowadzone badania wykazały, że wybrane oleje kosmetyczne wykazują zróżnicowane działanie antagonistyczne wobec drobnoustrojów wskaźnikowych. Najwyższą aktywność antybakteryjną wykazał olej tamanu. Ten badany olej kosmetyczny ograniczył wzrost bakterii S. aureus, S. epidermidis i P. aeruginosa na znaczą- cym poziomie. Olej z kiełków pszenicy zahamował rozwój bakterii S. epidermidis i P. aeruginosa. Olej z czarnuszki siewnej wykazywał aktywność przeciwbakteryjną wobec bakterii S. aureus. Żaden z pozostałych badanych olejów kosmetycznych nie wykazywał aktywności przeciwbakteryjnej wobec wybranych mikroorganizmów, jak również żaden z nich nie był na tyle skuteczny, aby hamować wzrost bakterii E. coli i drożdży C. albicans. Antybakteryjne właściwości wybranych olejów zależały zarówno od ich rodzaju, jak i od badanego mikroorganizmu.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.7.3
URL www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/03_marchwinska.pdf
Languageen angielski
File
03_marchwinska.pdf 1.1 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?