Bezpieczeństwo finansowe rodziny rozszerzonej

Jan Krzysztof Solarz , Krzysztof Waliszewski

Abstract

Coraz dłuższa oczekiwana długość życia w warunkach niskich stóp procentowych rodzi nowe wyzwania wobec bezpieczeństwa finansowego rodzin rozszerzonych. Trwa spór czy opieka nad seniorami jest zadaniem państwa czy rodziny naturalnej? Spór ten można rozstrzygnąć jedynie na gruncie racjonalności adaptacyjnej. Jej jądrem jest przekonanie, że zdolność do przetrwania jest miarą racjonalności decydentów. W perspektywie pełnego cyklu życia kluczowe stają się transfery wewnątrz i międzygeneracyjne. Zasadnicza ich część jest związana z domem jako nieruchomością mieszkalną oraz darami czasu i pieniędzy. Bezpieczeństwo finansowe rodziny rozszerzonej stanowi podstawę bezpieczeństwa finansowego państwa. Warunkiem trwałej poprawy bezpieczeństwa finansowego kraju jest uznanie babć i dziadków za element własnej rodziny. W praktyce oznacza to zerwanie z szeregiem nawyków: „dzieciocentryzmu”, życia rodzinnego, „gniazdowania” oraz „ojcowizny”.
Author Jan Krzysztof Solarz
Jan Krzysztof Solarz,,
-
, Krzysztof Waliszewski (WE / KB)
Krzysztof Waliszewski,,
- Department of Banking
Journal seriesPrakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP, ISSN 2449-8068, (0 pkt)
Issue year2019
No2
Pages86-104
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishrozszerzona rodzina, finansowanie cyklu życia
Keywords in Englishextended family, life cycle financing
URL http://www.prakseologia.eu/files/2019%202%20PRAKSEOLOGIA%20I%20ZARZADZANIE.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?