Alternative investments in precious metals

Karolina Siemaszkiewicz

Abstract

The alternative investments industry has become an important part of the global economy and financial system, in which one can consider hedge funds, precious metals and other commodities or art investments. This paper analyses the potential benefits from adding precious metals (gold, silver, platinum) and also copper to portfolio investments from the perspective of investors from the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia, compared to those of German Stock Exchange. The PX, BUX, WIG, SAX and DAX indices were used to represent the market. The analyses cover the period 2007-2018 to compare the different performance of stock exchange indices at that time. The authors compare diversified portfolios using the Sharpe, Treynor and Jensen coefficients and beta coefficient. The beta coefficient, in most considered periods, of precious metals is at a low positive or even negative level. This may show that precious metals can be considered as alternative investments. However, one has to remember that each of these metals is characterized by different investment characteristics such as return rate of risk and volatility.
Author Karolina Siemaszkiewicz (WIiGE / KMS)
Karolina Siemaszkiewicz,,
- Department of Applied Mathematics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol63
No12
Pages125-137
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishinwestycje alternatywne, metale szlachetne, współczynnik beta.
Keywords in Englishalternative investments, precious metals, beta coefficient
Abstract in PolishInwestycje alternatywne stały się jednym z ważnych czynników światowej gospodarki oraz systemu finansowego. Zaliczyć do nich można fundusze typu hedge, metale szlachetne, inne rynki towarowe, jak również inwestycje w sztukę. Poniższy artykuł analizuje potencjalne korzyści z dodania metali szlachetnych (złota, srebra, platyny), jak również miedzi do portfela inwestycyjnego dla inwestora pochodzącego z Czech, Węgier, Polski oraz Słowacji, w porównaniu z wynikami dla inwestora mieszkającego w Niemczech. Indeksy PX, BUX, WIG, SAX oraz DAX reprezentują poszczególne rynki finansowe. Autorka analizowała tendencje na rynkach finansowych w latach 2007-2018, a ponadto zdywersyfikowane portfele, używając współczynników Sharpe’a, Treynora i Jensena oraz współczynnika beta. Współczynnik beta w większości rozważanych okresów cechował się bardzo niskim pozytywnym lub nawet negatywnym poziomem. To może sugerować, że metale szlachetne mogą być rozważane jako inwestycje alternatywne. Jednakże należy pamiętać o tym, że każdy z rozważanych metali charakteryzuje się innymi poziomami stóp zwrotu, a także zmiennością.
DOIDOI:10.15611/pn.2019.12.10
URL https://dbc.wroc.pl/publication/144264/edition/75701/alternative-investments-in-precious-metals-siemaszkiewicz-karolina?language=en
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?