Zastosowanie koncepcji modelu biznesu do opisu logiki funkcjonowania klubu piłkarskiego

Szymon Cyfert , Marcin Janicki

Abstract

The article presents a proposal to use the business model concept to describe the logic of football clubs. Particular attention was devoted to the external conditionality functioning football clubs. The significance of the discussed issues due to both the importance of the discussion of business models in the mainstream of management science and improper, according to the authors, the formation processes of management in football clubs. Due to the conceptual nature of the model presented in the paper uses a descriptive methodology.
Author Szymon Cyfert (WZ / KTOiZ)
Szymon Cyfert,,
- Department of Organisation and Management Theory
, Marcin Janicki (UEP)
Marcin Janicki,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Use of the Business Model Concept to Describe the Logic of the Football Club
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages287-294
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel biznesu, kluby piłkarskie
Abstract in PolishW artykule przedstawiono propozycję zastosowania koncepcji modelu biznesu do opisu logiki funkcjonowania klubów piłkarskich. Szczególna uwaga poświęcona została zewnętrznym uwarunkowaniom funkcjonowania tych klubów. Istotność poruszanej problematyki wynika zarówno ze znaczenia dyskusji nad modelami biznesu w głównym nurcie nauk o zarządzaniu, jak i z nienależytego, zdaniem autorów, ukształtowania procesów zarządzania w klubach piłkarskich. Ze względu na koncepcyjny charakter przedstawianego modelu w opracowaniu wykorzystano metodykę opisową.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?