Budżet zmarnowanej szansy. Opinia IBS o projekcie budżetu państwa na 2016 rok

Jakub Sawulski

Abstract

Opracowanie zawiera analizę i ocenę projektu budżetu państwa na 2016 rok zatwierdzonego przez Radę Ministrów 21 grudnia 2015 roku. W opracowaniu rozważono realność przyjętych założeń do budżetu, określono prawdopodobieństwo realizacji zaplanowanych dochodów, wskazano obszary, w których dokonano zwiększenia lub zmniejszenia wydatków budżetowych w stosunku do lat poprzednich oraz przeanalizowano wysokość deficytu budżetowego i salda pierwotnego budżetu. Dokonano przy tym oceny prowadzonej polityki fiskalnej, która zdaniem autora bez uzasadnienia prowadzi do pogłębienia nierównowagi polskich finansów publicznych.
Author Jakub Sawulski (WE / KFP) - [Instytut Badań Strukturalnych]
Jakub Sawulski,,
- Department of Public Finance
- Instytut Badań Strukturalnych
Journal seriesIBS Policy Paper, ISSN 2451-4365, (0 pkt)
Issue year2016
No01
Pages1-22
Keywords in Polishbudżet państwa, finanse publiczne, deficyt budżetowy, saldo pierwotne
URL http://ibs.org.pl/publications/budzet-zmarnowanej-szansy-opinia-ibs-o-projekcie-budzetu-panstwa-na-2016-rok/
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?