Kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich jako przedmiot badań empirycznych

Arkadiusz Bernal

Abstract

The objective of the article is to make a review of empirical research on indirect tax shifting and to identify, on the basis of these studies, factors determining the direction, scope and moment of tax shifting. The review shows that the following factors determine the direction, scope and moment of tax shifting: the nature of the tax ( ad valorem or specific), the nature of goods (durable and non-durable), the type of goods, the level of ompetitiveness in a sector, the openness of economy or the stage of a production and distribution chain. Behavioral factors also play an important role. It is worth noticing the varied reactions to tax rate increases and decreases, small and large tax rate changes, changes in basic and reduced rates, and reclassifications
Author Arkadiusz Bernal (WZ / KFP)
Arkadiusz Bernal,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsDirection, scope and moment of the indirect tax shifting as a subject of empirical research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No532
Pages31-42
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish finanse publiczne, incydencja podatkowa, podatek od wartości dodanej, akcyza
Keywords in English public ec onomics, tax incidence, value added tax, excises
Abstract in PolishCelem artykułu jest przegląd badań empirycznych nad przerzucalnością podatków pośrednich i ustalenie na podstawie tych badań czynników determinujących kierunek, zakres i moment przerzucalności. Z dokonanego przeglądu wynika, że wśród czynników determinujących kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich można wymienić w szczególności charakter podatku ( ad valorem lub specyficzny), charakter dóbr (trwałego i nietrwałego użytku), rodzaj dóbr, siłę konkurencji w sektorze, otwartość gospodarki czy etap obrotu. Również czynniki o charakterze behawioralnym odgrywają znaczącą rolę w analizie przerzucalności podatków pośrednich. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę między innymi na zróżnicowane reakcje na wzrost i spadek stawek podatku, na małe i duże zmiany stawek podatku, na zmiany stawek podstawowych, obniżonych oraz reklasyfikacje
DOIDOI:10.15611/pn.2018.532.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97472/edition/58322
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?