Kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich jako przedmiot badań empirycznych

Arkadiusz Bernal

Abstract

The objective of the article is to make a review of empirical research on indirect tax shifting and to identify, on the basis of these studies, factors determining the direction, scope and moment of tax shifting. The review shows that the following factors determine the direction, scope and moment of tax shifting: the nature of the tax ( ad valorem or specific), the nature of goods (durable and non-durable), the type of goods, the level of ompetitiveness in a sector, the openness of economy or the stage of a production and distribution chain. Behavioral factors also play an important role. It is worth noticing the varied reactions to tax rate increases and decreases, small and large tax rate changes, changes in basic and reduced rates, and reclassifications
Autor Arkadiusz Bernal (WZ / KFP)
Arkadiusz Bernal
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Inne wersje tytułuDirection, scope and moment of the indirect tax shifting as a subject of empirical research
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr532
Paginacja31-42
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskim finanse publiczne, incydencja podatkowa, podatek od wartości dodanej, akcyza
Słowa kluczowe w języku angielskim public ec onomics, tax incidence, value added tax, excises
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przegląd badań empirycznych nad przerzucalnością podatków pośrednich i ustalenie na podstawie tych badań czynników determinujących kierunek, zakres i moment przerzucalności. Z dokonanego przeglądu wynika, że wśród czynników determinujących kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich można wymienić w szczególności charakter podatku ( ad valorem lub specyficzny), charakter dóbr (trwałego i nietrwałego użytku), rodzaj dóbr, siłę konkurencji w sektorze, otwartość gospodarki czy etap obrotu. Również czynniki o charakterze behawioralnym odgrywają znaczącą rolę w analizie przerzucalności podatków pośrednich. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę między innymi na zróżnicowane reakcje na wzrost i spadek stawek podatku, na małe i duże zmiany stawek podatku, na zmiany stawek podstawowych, obniżonych oraz reklasyfikacje
DOIDOI:10.15611/pn.2018.532.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97472/edition/58322
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?